Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Profil skupiny Amundi

 
  Široká škála investičných stratégií
         

 

 

 

Hlboká znalosť investičného prostredia v oblasti pasívnych aj aktívnych stratégií vrátane: 

  • aktívnych dlhopisových, akciových a multi-asset portfólií zameraných na generovanie alfy (snaha prekonať index),
  • najmodernejších kvantitatívnych modelov (smart beta a faktorové analýzy),
  • reálnych aktív (nehnuteľnosti, private equity, private debt, infraštruktúrne projekty),
  • poradenstva a ďalších služieb ...
 
a zameranie na podporu klientov s cieľom pomôcť im prijímať kvalifikované investičné rozhodnutia. Klienti môžu využívať odborné skúsenosti a znalosti skupiny Amundi opierajúce sa o naše jedinečné analytické schopnosti a o zastúpenie v kľúčových finančných centrách po celom svete 4
 
         


  Model zameraný na potreby klientov na prvom mieste
         

 

 

 

Globálna klientská základňa s viac ako 100 miliónmi retailových, inštitucionálnych a firemných klientov odráža schopnosť skupiny Amundi získať si dôveru širokého spektra privátnych aj verejných investorov na celom svete.

 

Skupina Amundi sa spolieha na svoje rozsiahle skúsenosti a úzke väzby so svetovými manažérmi, distribučnými platformami a retailovými sieťami v Európe, ázijsko-tichomorskom regióne a Severnej Amerike. To nám umožňuje ponúknuť klientom produkty vytvorené na mieru, inovatívne služby a prinášať pridanú hodnotu v investičnom poradenstve v súlade s potrebami a rizikovými profilmi retailových klientov.

 

Využívame naše komplexné odborné znalosti a investičnú kultúru založenej na výskume, aby sme našim inštitucionálnym a firemným klientom na celom svete poskytli ucelené a objektívne investičné riešenia spolu s vysoko kvalitnými službami.

 
         
 
  Globálna pôsobnosť, skutočná blízkosť ku klientom
         
 

Amundi je v oblasti správy aktív nespornou jednotkou v Európe 1, s vedúcim postavením na kľúčových európskych trhoch:

  • Amundi je 1. miesto ve Francúzsku,
  • patrí do TOP 3 v Taliansku5 a Rakúsku6
  • a je popredným medzinárodným hráčom v Nemecku7
 
Vďaka spojeniu s Pioneer Investments v júli 2017 skupina Amundi získala rozšírené distribučné schopnosti v Severnej Amerike a ucelenú škálu manažérskych schopností, vďaka ktorým bude môcť lepšie reagovať na požiadavky investorov v ázijsko-tichomorskom regióne a na Strednom východe.
 
 
   
 


Ak sa chcete dozvedieť viac o skupine Amundi, jej akcionároch a personálnej politike, alebo ak máte záujem sledovať denné aktuálne informácie, navštívte, prosím, naše firemné webové stránky


1. Zdroj: Rebríček IPE „Top 400 asset managers“ zverejnené v júni 2017 a založené na výške majetku pod správou k decembru 2016.

2. Zdroj: Trhová kapitalizácia k 30. septembra 2017.

3. Investičné centrá: Boston, Dublin, Londýn, Miláno, Paríž a Tokio

4. Rebríček Extel 2016, podľa údajov k júnu 2016

5. Zdroj: Assogestioni podľa údajov k 30. aprílu 2017

6. Zdroj: VÖIG a údaje Amundi zo septembra 2016

7. Zdroj: BVI podľa údajov k 30. novembru 2016