Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
17.12.2018 64,87 € −0,0462%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
17.12.2018 6,52 € −0,9119%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
17.12.2018 76,23 € −0,0262%
Amundi Funds II - Euro Bond
17.12.2018 9,90 € −0,1009%
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
17.12.2018 57,64 € −0,1040%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
17.12.2018 6,03 € −0,1656%
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
17.12.2018 42,70 € −0,2802%
Amundi Funds II - Global Ecology
17.12.2018 250,77 € −1,7628%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
17.12.2018 92,14 € −1,7068%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
17.12.2018 9,37 € −2,1921%
Amundi S.F. - EUR Commodities
17.12.2018 23,04 € −1,4121%
Nastavenie...

Spoločenská zodpovednosť Pioneer Investments

BYŤ ZODPOVEDNÝ K DRUHÝM ZNAMENÁ BYŤ ZODPOVEDNÝ SÁM K SEBE


Pioneer Investments pôsobí v obore, kde viac ako inde platí, že bohatstvo sa rovná peniazom, ktoré vnášajú do života ekonomické princípy a hodnoty. Považujeme teda za svoju povinnosť oslabovať jednostrannosť tohto chápania bohatstva a ako protiváhu podporujeme inštitúcie, ktoré prinášajú iný typ bohatstva – ľudské hodnoty, rozmanitosť jazyka, bohatstvo emócií. Preto spoločnosti skupiny Pioneer Investments na celom svete považujú filantropiu za nevyhnutnú súčasť charakteru finančnej korporácie.


Sociálna zodpovednosť firiem, takzvaných Corporate Social Responsibility (CSR), odráža poslanie firmy a jej väzby so spoločnosťou v najširšom meradle. Dnes už spoločnosti nemôžu na trhu obstáť bez citlivého pochopenia a reagovania na sociálne prostredie, v ktorom sa nachádzajú.


Skupina Pioneer Investments sa prostredníctvom nadácie Roberto Bazzoni Onlus systematicky venuje donátorskej činnosti a medzinárodnej charite. V Českej republike dlhodobo spolupracuje s občianskym združením Fórum darcov na aktivitách prospešných nadáciám a nadačným fondom. V roku 2006 sa stal Pioneer Investments hlavným partnerom 4. celoštátnej konferencie nadácií a nadačných fondov, na ktorej predstavili jeho zástupcovia vhodné investičné riešenie pre nadácie pôsobiace v Českej republike. Už od roku 2004 skupina podporuje udeľovanie literárnej Ceny Jaroslava Seiferta Nadácia Charty 77. Pioneer Investments každoročne poskytuje finančný dar oceneným laureátom a zastrešuje pokrytie časti nákladov spojených s konaním tejto kultúrne a spoločensky významnej akcie.


Ďalšou aktivitou Pioneer Investments v roli donátora je podpora projektu výberového riadenia pre nadaných študentov stredných škôl na získanie štipendia pre ročné štúdium na prestížnych stredných školách vo Veľkej Británii a v USA. Projekt vznikol pod vedením Nadácie Open Society Fund Praha a zahraničných partnerov Headmasters´ Conference (HMC) a American Secondary Schools for International Students and Teachers.


Spoločnosť nezabúda ani na enviromentálne hľadiská svojho pôsobenia v celospoločenskom meradle. Firma si vybrala za sídlo nízkoenergetickú kancelársku budovu Danube House na Rohánskom ostrove v Prahe 8 – Karlíne. Ojedinelý projekt Danube House dosahuje až 50% úspory energie. Developer stavby, spoločnosť Europolis, využil priaznivú polohu na brehu Vltavy a vytvoril komplex kancelárskych priestorov, ktoré sú šetrné ako pre životné prostredie, tak i pre svojich užívateľov.