Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

*Kontakt a distribučné miesta

Sídlo spoločnosti:
Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
Rohanské nábřeží 693/10
186 00 Praha 8
Česká republika
IČO: 25684558

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5483. Spoločnosť, ako český obchodník s cennými papiermi, poskytuje investičné služby na území Slovenskej republiky na základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky podľa ustanovení § 65 zákona č. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch a investičných službách. Príslušné povolenia k poskytovaniu investičných služieb boli Spoločnosti vydané Komisí pro cenné papry, so sídlom Washingtonova 7, 111 21 Praha 1, Česká republika, dňa 28. 6. 2000, právoplatnosť 24. 7. 2000, č.j. 52/2004-b/00, resp. dňa 14. 3. 2001, právoplatnosť 21. 3. 2001, č.j. 43/N/4/2001/1, resp. dňa 31. 10. 2003, právna moc 6. 11. 2003, č.j. 43/N/140/2003/1, resp. dňa 30. 11. 2005, č.j. 43/N/121/2005/1. Ku dňu 1. 4.2006 Komisia pre cenné papiere zanikla a jej agendu prevzala Česká národní banka.

Kontaktná adresa spoločnosti pre Slovensko:
Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
Mýtna 7838/48, blok G
811 07 Bratislava – mestská časť Staré mesto
Slovenská republika

E-mail:
infosk@amundi.com
Bezplatná linka

0800 300 111

Služby bezplatnej linky určené pre klientov finančných sprostredkovateľov.

Distribučné miesta:

  Pobočková sieť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na území Slovenskej republiky
www.unicreditbank.sk
 
  Partners Group SK, s.r.o.
www.partnersgroup.sk
 
  Winners Group, a.s.
www.winnersgroup.sk
 
  OVB Allfinanz Slovensko, a.s.
www.ovb.sk
 
  Fincentrum, a.s.
www.fincentrum.com
 
  Broker Consulting, a.s.
www.bcas.sk
 
  Brokeria, a.s.
www.brokeria.sk
 
  FinCo Services, a.s.
www.fcservices.sk
 
  Global Finance, a.s.
www.gfinance.sk
 
  AEGON partner s.r.o.
www.aegon.sk/partner/
 
 
  European Investment Centre, o.c.p., a.s.
www.eic.eu