Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

*Dividendové fondy

 Fond Mena Číslo
fondu
Základné
údaje
Aktuálne
informácie
História ceny
fondu (v XLS)
Súhrn informacií Prospekt KIID
Akciové fondy
Amundi Funds European Equity Target Income EUR_D 201400 Info Výkonnosť Ceny v XLS - - KIID
Amundi Funds Global Equity Target Income EUR_D 201800 Info Výkonnosť Ceny v XLS - - KIID
Amundi Funds Global Equity Target Income USD_D 301800 Info Výkonnosť Ceny v XLS - - KIID
Dlhopisové fondy
Amundi Funds Euro Strategic Bond EUD_D 201100 Info Výkonnosť Ceny v XLS - - KIID
Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019 EUR_Hedged_D 21300 Info Výkonnosť Ceny v XLS Portfólio Prospekt KIID
Zmiešané fondy
Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income EUR_D 200900 Info Výkonnosť Ceny v XLS - Prospekt KIID
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income EUR_Hedged_D 202300 Info Výkonnosť Ceny v XLS - Prospekt KIID

Dôležité upozornenie:

Informácie uvedené na týchto stránkach nepredstavujú ponuku podielových listov fondu, ale majú za cieľ rýchlo a pohotovo prinášať aktuálne informácie o fondoch a udalostiach.

Skôr ako sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami a s Prospektom a manažérskymi pravidlami fondu Amundi Funds II. Prospektom a manažérskymi pravidlami fondu Amundi S.F. a Prospektom Amundi Fund Solutions, kde sú uvedené informácie aj o rizikách spojených s týmto produktom. Doporučujeme Vám sa rovnako zoznámiť s Podmienkami pre SR. Všetky dokumenty je možné získať taktiež zadarmo na adrese Krížna 50, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika, či na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky Klientského centra 0800 004 210.

Názov fondu uvedený v slovenskom jazyku predstavuje jeho marketingové označenie fondu pre Slovenskú republiku.

Investícia do podielových listov v sebe obsahuje riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Nie je možné zaručiť, že určité štáty, trhy či odvetvia vykážu taký výkon, aký bol pôvodne očakávaný. Investovanie zahŕňa určité riziká, ako napr. politické či menové. Objemy investícií a rozloženie portfólia do sektorov a krajín sa môžu meniť.

Doporučujeme Vám, aby ste so svojím osobným bankárom alebo finančným poradcom starostlivo prejednali svoju toleranciu voči investičnému riziku