Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value
December 2007

Hoci ekonomika USA rástla tempom cez 4% ročne v treťom aj štvrtom štvrťroku, rastúce obavy z trhu s bytmi a úvermi a rizika recesie viedli k nižším výnosom štátnych dlhopisov a cien akcií vo štvrtom štvrťroku.

Pioneer Funds – U.S. Mid Cap Value podal slabší výkon ako jeho benčmark v priebehu štvrťroka. Rozhodnutia o sektorovom vážení, najvýraznejšie podváženie vo financiách, boli hlavnými faktormi výnosov. Výsledky výberu akcií boli zmiešané s dobrým výberom akcií v spotrebnom tovare, energiách, priemysle, technológii a energetike a plynárenstve. Výber akcií v tovaroch krátkodobej spotreby a materiálov poškodil výkonnosť.

V skutočnosti všetky energetické akcie stúpli počas štvrťroka. Plains Petroleum bol nespravodlivo potrestaný za akvizíciu začiatkom roka a zotavil sa na 55 USD v priebehu štvrtého štvrťroka. Hess a jeho partneri objavili potenciálne veľké ropné pole, ktoré zdvihlo akcie zo 66USD na vyše 100USD. To, že sme boli značne podvážení v sektore spotrebného tovaru výrazne pomohlo ako išiel štvrťrok. Malopredajca JC Penney a Sears poškodili výkonnosť viac než sme odhadovali. Niekoľko akcií najmä Apollo Group, vzdelávacia spoločnosť na dosahovanie zisku, dramaticky pomohli výkonnosti.

Obchodovanie štvrtého štvrťroka rezultovalo vo zvýšenej angažovanosti v sektoroch informačných technológií a priemyslu a zníženej angažovanosti v sektoroch spotrebného tovaru a materiálov. Predali sme BorgWarner (spotrebný tovar), Walgreen (tovary krátkodobej spotreby), Ambac Financial Group (financie) a otvorili sme pozície v Estee Lauder (tovary krátkodobej spotreby) a Avery Dennison (priemysel). Naďalej sme plne investovaní a robíme všetky investičné rozhodnutia od spoločnosti k spoločnosti.

Podľa nášho názoru ekonomika USA je široká a rozmanitá, úrokové miery sú nízke, lacný USD dolár môže pomôcť exportu a vláda môže prijať kroky na zmiernenie škôd. Odhadujeme, že USA sa dostanú cez toto obdobie a akcie ožijú v primeranom čase.