Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value
September 2004

V treťom štvrťroku americké akciové a dlhopisové trhy ostali v rozpätí obchodovania, ktorý si vytvorili za prvých šesť mesiacov roka. Sektor energií bol sektor s najlepšou výkonnosťou na trhu, zatiaľ čo informačné technológie boli jeho najhorším sektorom.

Dobrý výber akcií v sektoroch spotrebného tovaru, zdravotníctva, informačných technológií a materiálov pomohol výnosom v tomto štvrťroku, kým podiely vo financiách, priemysle a energetike a plynárenstve ubrali z výnosov. V sektore spotrebného tovaru Kodak dosiahol zisky, keďže sa jeho reštrukturalizácia začala vyplácať v znížených nákladoch. Technologická firma SanDisk, ktoprá využila silu vo svojich flash pamäťových čipoch, bola firma so špičkovou výkonnosťou medzi držaniami portfólia.

Obchodovanie v treťom štvrťroku malo za následok mierne zvýšenú angažovanosť v sektore spotrebného tovaru a zníženú angažovanosť v priemysle. V sektore spotrebného tovaru sme rozšírili naše pozície v Eastman Kodak a Toys ‘R Us. Taktiež sme predali Jones Apparel, nakoľko dosiahol svoje cieľové ohodnotenie. V sektore priemyslu sme zrušili naše pozície v American Power Conversion a John H. Harland.

Portfólio naďalej vyhľadáva akcie podhodnotených spoločností so silnými základmi alebo katalyzátorom na zlepšenú výkonnosť. Súčasné trhy a hospodárske údaje nadávajú žiadne uistenie o budúcom smerovaní alebo silných stránkach akciového trhu a tak naďalej angažovaní v zameriavaní sa na nadpriemerné podniky za podpriemerné ceny, ako spôsob maximalizácie trhových výnosov a minimalizácie rizika.