Amundi Funds II - Top European Players
Október 2006

Európske malé firmy zaznamenali v októbri silne pozitívne výnosy, nakoľko firemné výnosy ostali silnými a niektoré hospodárske údaje, ktoré boli miernejšie, než sa očakávalo, najmä v USA podporili nádeje investorov, že úrokové miery už dosiahli svoje vrcholy.

Portfólio podalo lepší výkon ako jeho benčmark v priebehu októbra, k čomu mu pomohli vplyvy pozitívnej sektorovej alokácie. Naša prevážená pozícia v sektore automobilov a to, že sme nemali žiaden podiel v spoločnostiach na potraviny/nápoje/tabak, boli hlavnými pozitívnymi faktormi výnosov portfólia prevážili negatívny dopad toho, že sme boli podvážení v sektore telekomunikácií, ktorý podal nadvýkonnosť. Medzi automobilovými spoločnosťami naša angažovanosť v Porsche zlepšila výkonnosť za tento mesiac. Zatiaľ naša angažovanosť vo výrobcovi pneumatík Michelin pokračovala v prispievaní k celkovej výkonnosti, kým podiel portfólia v Continental oslabila uprostred výnosov tretieho štvrťroka, ktoré boli trochu nižšie, než sa očakávalo. Ďalším kľúčovým prispievateľom k výnosom portfólia bol náš podiel vo Wolseley, dodávateľovi stavebných materiálov. V sektore energií naša pozícia v Repsol, španielskej ropnej spoločnosti, prudko stúpla. K negatívnym aspektom výkonnosti v priebehu mesiaca patril náš podiel v AstraZeneca, farmaceutickej spoločnosti. Jej akcie klesli potom, čo zrušila ďalší vývoj lieku proti mŕtvici. V priebehu októbra sme predali nový podiel v Holcim, cementárskej spoločnosti.

Pri pohľade do budúcnosti, hodnotenia podporujú pozitívne, ale mierne výnosy európskych malých firiem. Zdá sa pravdepodobným, že globálna ekonomika sa spomalí pri vstupe do roku 2007 a s cenami komodít a ropy nastavenými tak, aby naďalej rástli, tempo rastu výnosov sa môže spomaliť zo súčasného dvociferného tempa. Zatiaľ čo sa zdá, že rast americkej ekonomiky sa spomaľuje, absolútna recesia sa zdá nepravdepodobnou a podľa nášho názoru výnosy európskych akcií by mali byť primerané. Navyše akcie ostávajú lacnými na základe hodnotenia vzhľadom na ich vlastnú históriu ako aj v porovnaní s trhmi stálych príjmov.