Amundi Funds II - Top European Players
August 2006

Pozitívna atmosféra na európskych akciových trhoch v priebehu mesiaca zosilnela, nakoľko hospodársky rozvoj sa ukázal celkovo kladným a firemné výsledky naďalej spĺňali očakávania investorov.

Výkonnosť nášho portfólia predstihla v tomto mesiaci svoj benčmark. Hlavným faktorom nadvýkonnosti bol výber akcií, ale rozdelenie aktív portfólia podľa sektorov sa ukázalo tiež priaznivým. Najsilnejšou oblasťou pre výber akcií bol sektor bankovníctva, kde boli hlavnými prispievateľmi BNP Paribas Barclays. Na úrovni jednotlivých akcií, najväčším prispievateľom k celkovej výkonnosti bol náš podiel vo výrobcovi pneumatík Michelin, ktorý stúpol. To, že sme nemali žiadnu angažovanosť v Sanofi-Aventis, v sektore liečiv, tiež pomohlo. Negatívnymi oblasťami pre výkonnosť boli sektor diverzifikovaných finančných služieb, kde náš podiel v Credit Suisse podal slabší výkon. Zatiaľ chýbajúca angažovanosť v sektore poisťovníctva tiež ubrala z výkonnosti, nakoľko sektor podal slabší výkon.

V priebehu mesiaca sme predali náš podiel vo francúzskej banke Societe Generale. Tiež sme predali našu pozíciu vo výrobcovi automobilov Peugeot, po ich varovaní o zisku v júli.

Náš pohľad na európske akcie ostáva naďalej pozitívny na základe zdravých základov firiem a atraktívnych úrovniach hodnotenia. Na úrovni firiem, manažérske tímy sú naďalej zamerané na akcionárov, snažia sa zlepšiť hodnotu prostredníctvom organického rastu, akvizícií, alebo navrátením nadmernej hotovosti cez dividendy alebo spätný odkup akcií. Pri pohľade do budúcnosti očakávame, že rast európskych ziskov bude mierny v porovnaní s nedávnymi rokmi, ako odpoveď na pomalšie tempo globálneho hospodárskeho rastu a vyššie vstupné náklady, najmä tých, ktoré sa týkajú cien energií a komodít. Aj tak sú však európske akcie tiež asi dobre podporované pokračujúcou akvizičnou činnosťou a fúziami. Z hľadiska absolútneho hodnotenia, európsky akciový trh obchoduje so zľavou v porovnaní s jeho dlhodobým priemerom, i keď akcie ostávajú atraktívnymi v porovnaní s dlhopismi.