Amundi Funds II - Top European Players
Jún 2006

Európske akciové trhy boli nestále v priebehu druhého štvrťroka 2006 a ukončili obdobie v negatívnej oblasti napriek oživeniu cien akcií koncom júna.

Podiely portfólia v Boots Group, britskom maloobchodníkovi s kozmetikou a liečivami, prispel silne k celkovým výnosom v priebehu druhého štvrťroka s prispením fúzie s Alliance Unichem odsúhlasenej úradmi VB. Ďalším pozitívnym aspektom výkonnosti bol náš podiel v AstraZeneca, farmaceutickej spoločnosti. Naša pozícia vo francúzskej skupine supermarketov Carrefour podala tiež dobrý výkon a dosiahli sme zisky z tohto podielu neskôr tým, že sme reinvestovali do iných akcií, kde existoval väčší rast našich cieľov cien akcií. Naša angažovanosť v prevádzkovateľovi výletných lodí Carnival bola najväčším uberateľom z výkonnosti na úrovni akcií, nakoľko jeho akcie prudko klesli. Medzitým pomalšie aktivity trhu s bytmi a očakávania vyšších úrokových mier v USA poškodili naše podiely v staviteľovi domov George Wimpey a firme na stavebné materiály CRH, keď obe majú dôležité prevádzky v USA.

V druhom štvrťroku sme urobili množstvo zmien v portfóliu vrátane nákupu nových podielov v skupine energetiky a plynárenstva E.On a distribútorovi stavebných materiálov Wolseley. Na začiatku obdobia sme kúpili novú pozíciu v S-E Banken, švédskej bankovej skupine. Okrem predaja Carrefour sme pokračovali v znižovaní našej angažovanosti vo France Telecom, nakoľko sa objavili lepšie príležitosti na existenciu inde na trhu.

Z nášho pohľadu, nedávna korekcia trhu bola spôsobená tým, že investori upravili svoje portfóliá a rozvinuli svoje špekulatívne obchody pred možným zvýšením úrokových mier radšej než by zhoršili základy. I keď sa postoj investorov zlepšil, očakávame, že kolísavosť ostane jedným z faktorov na akciových trhoch v nadchádzajúcich mesiacoch, kvôli pretrvávajúcej neistote z budúcej inflácie a úrokových mier. Z hľadiska hodnotenia európske akcie sa naďalej obchodujú na atraktívnych úrovniach v absolútnom zmysle a zdajú sa dobre podporované v porovnaní s dlhopismi.