Amundi Funds II - Top European Players
Január 2006

Európske akciové trhy začali rok v pozitívnom tóne napriek istej kolísavosti trhu. Ku koncu januára európske akcie získali naspäť stratené pozície kvôli M&A špekuláciám a optimizmu investorov pokiaľ ide o hospodársky rast v Nemecku a rast zisku. Sektory energií a materiálov spôsobili zisky na trhu. Sektor telekomunikácií podal najslabší výkon.

Fondy Pioneer – Špičkoví európski hráči podali v priebehu januára výkon na úrovni celkového trhu. Portfóliové výnosy boli podporené solídnou výkonnosťou Credit Suisse a UBS v rámci diverzifikovaných finančných služieb, v ktorých sme mali prevážené pozície. Credit Susse stúpli na základe očakávaní, že spoločnosť predá svoju poisťovňu Wintertur, a že bude investovať na zaoceánskych trhoch, vrátane Číny. Ďalej naše rozhodnutie nevlastniť žiadnu angažovanosť v sektore potravín, nápojov a tabaku sa ukázalo prospešným, keďže sektor počas obdobia klesol. Naša angažovanosť v Repsol znížila výnosy portfólia. Akcie klesli potom, keď Repsol prehodnotil zásoby ropy. Udržiavame si našu pozíciu zatiaľ vďaka jeho potenciálu rast atraktívneho hodnotenia.

Pokiaľ ide o aktivitu portfólia, pridali sme novú pozíciu v George Wimpey, staviteľovi bytov Veľkej Británie. Veríme, že akcie sú podporované ich nízkym ocenením, znakmi stabilizácie na trhu staviteľov domov vo Veľkej Británii a atraktívnym portfóliom podnikania v USA. Navyše isté špekulácie o konsolidácii tohto priemyslu tiež momentálne podporujú cenu akcií.

Vidíme pozitívne vyhliadky európskeho akciového trhu v roku 2006. Zdá sa pravdepodobné, že tempo rastu výnosov sa v roku 2006 spomalí, nakoľko ziskové marže sa dostanú pod väčší tlak kvôli rastúcim vstupným nákladom a tomu, že prínosy niekoľkoročného úspešného znižovania nákladov a reštrukturalizácie začali slabnúť. Napriek tomu však očakávame, že rast výnosov ostane v pozitívnej oblasti, pričom akcie by mali naďalej profitovať zo spätného odkupu akcií a M&A aktivít.