Amundi Funds II - Top European Players
Október 2005

V priebehu októbra akciové trhy eurozóny mali záporné výnosy, lebo postoj sa oslabil kvôli obavám z rizika spomalenia spotrebiteľského dopytu a inflačného tlaku vyplývajúceho z vysokých cien energií.

V priebehu obdobia Fondy Pioneer – Špičkoví európski hráči stratili trochu pozíciu voči širšiemu trhu ako dôsledok slabšej výkonnosti niektorých našich podielov v sektore automobilov a materiálov. V sektore automobilov Michelin a Peugeot zverejnili primerané výsledky, ale pripravili opatrné stanoviská o vyhliadkach, čo negatívne ovplyvnilo postoj trhu a stlačilo ceny akcií dolu. V sektore materiálov Lafarge zverejnil nevýrazné výsledky a tiež dal konzervatívne vyhliadky. France Telecom klesli po znížení odhadovaných výnosov a kvôli obavám z výsledkov podnikania v oblasti pevných liniek.

Na druhej strane portfólio profitovalo zo silných výkonností našich podielov v sektore bankovníctva (Societe General a BNP Paris). V diverzifikovaných finančných službách naše podiely v UBS a Credit Suisse boli silné a v sektore liečiv Roche, náš nedávny prírastok do portfólia, bol tiež silný.

Revidovali sme investičné prípady pre akcie v našom portfóliu, ktoré podávali slabé relatívne výkony v nedávnych mesiacoch. Náš záver je, že celkovo slabšia výkonnosť bola dôsledkom zmeny postoja vo vzťahu k relatívne krátkodobému toku správ alebo jednorazových udalostí. Investičné prípady, ktoré sme identifikovali, sú nedotknuté a ponúkajú rast. Urobili sme určité úpravy v portfóliu tým, že sme pridali množstvo akcií, kde môžeme identifikovať faktory rastu zisku ako sú WPP (médiá) a Syngenta (materiály). Zrušili sme pozície v GlaxoSmithKline, AstraZeneca (liečivá) a Vodafone (telekomunikácie).

Sme presvedčení, že európsky akciový trh ostane solídny a podporovaný úrovňami hodnotenia, ktoré sú nenáročné, a vysokou úrovňou dividendových výnosov. Nedávne zvýšené obavy trhu z cien energií a mierneho oslabenia US dolára, bude mať pravdepodobne za následok miernejšiu výkonnosť v budúcnosti.