Amundi Funds II - Top European Players
September 2005

Európske akciové trhy mali silný tretí štvrťrok, ktorý bol podporený silnými firemnými ziskami a investorským optimizmom. Ceny ropy boli v priebehu obdobia vytlačené vyššie ako dôsledok obáv z prerušenia dodávok a poškodenia rafinérií hurikánom Katrina.

V priebehu obdobia Fondy Pioneer – Špičkoví európski hráči mali solídnu absolútnu výkonnosť. Avšak výkonnosť trocha zaostávala za celkovým trhom. Výkonnosť za rok k dnešnému dňu ostáva pozitívna. V sektore automobilov trh reagoval negatívne na rozhodnutie Porsche investovať do Volkswagenu. Po veľmi silnej výkonnosti v prvom polroku náš výber akcií v priemyselných podnikoch bol trochu slabší než celkový trh.

Väčšina slabín bola v priebehu obdobia vyvážená veľmi silným výberom v sektore energií. V diverzifikovaných finančných službách naše pozície v Credit Suisse a Deutsche Bank podali lepší výkon.

Využili sme príležitosť silnej výkonnosti vo Vinci (priemyselné podniky) na zníženie našej pozície v akciách. Pridali sme nový podiel do portfólia začiatkom júla kúpou Deutsche Bank. Banka trvale plnila strategické ciele a úspešne znižuje náklady, pričom robí svoje hodnotenie stále viac atraktívnym. Predali sme našu pozíciu v ACS (priemyselné podniky) potom, čo sme vlastnili akcie mnoho rokov, počas ktorých podávali veľmi silné výkony. Kúpili sme novú pozíciu v Rio Tinto (materiály) kvôli jej atraktívnemu hodnoteniu.

Sme presvedčení, že európsky akciový trh ostáva solídny a podporovaný úrovňami hodnotenia, ktoré sú nenáročné a vysokou úrovňou dividendových ziskov. Európske spoločnosti majú celkovo zdravé finančné pozície a silný tok peňazí. Silný tok peňazí dovoľuje spoločnostiam zvyšovať dividendy, skupovať späť akcie a investovať do budúcnosti. To malo za následok silnú výkonnosť trhu za posledný rok k dnešnému dňu. Nedávne zvýšené obavy trhu z cien energií a istého oslabenia US dolára pravdepodobne bude mať za následok miernejší budúci rast výkonnosti.