Amundi Funds II - Top European Players
August 2005

Európske akciové trhy ukončili mesiac august takmer nezmenené.

V priebehu augusta Fondy Pioneer – Špičkoví európski hráči mali mierne záporné výnosy a podali slabší výkon ako celkový trh. Stojí za povšimnutie, že slabšia výkonnosť prichádza po veľmi silnej výkonnosti počas júla a v priebehu štvrťroka a v porovnaní s minulým rokom k dnešnému dňu portfólio si stále udržiava solídnu lepšiu výkonnosť.

Výkonnosť bola podkopaná slabým výkonom niektorých podielov v sektore automobilov. Obavy z dopadu vysokých cien ropy a možného spomalenia spotrebiteľského dopytu prispeli k slabej výkonnosti BMW, Porsche a Peugeot. Výrobcovia pneumatík boli postihnutí podobne. Podľa nášho názoru hodnotenia nášho výberu akcií v sektore boli presvedčivé a už započítali pravdepodobnosť toku negatívnych správ, ktorý dostatočne zdôvodňuje pozície.

Niektoré naše pozície v sektore materiálov boli podobne ovplyvnené obavami z cien energií a ich dopadu. Lafarge a CRH klesli v priebehu obdobia, hoci oboje akcie boli silnými prispievateľmi počas roka k dnešnému dňu.

Na druhej strane náš výber akcií v sektore liečiv priniesol pozitívny príspevok so solídnou výkonnosťou nášho podielu v AstraZeneca a preto, lebo sme nemali účasť v Novartis a Sanofi-Aventis, ktorí podali slabý výkon. Naše rozhodnutie nevlastniť pozície v sektoroch poisťovníctva a technológií sa ukázalo pozitívnym potom, čo sa sektor oslabil. V sektore telekomunikácií silná výkonnosť Vodafone priniesla pozitívny príspevok.

V sektore priemyselných podnikov Vinci podal silný výkon a využili sme príležitosť znížiť našu pozíciu v akciách, ktoré za rok stúpli o 45%. Tiež sme v sektore znížili pozíciu v ACS.

Európske akcie sú naďalej solídne a podporované úrovňou hodnotení, ktoré sú nenáročné a vysokými dividendovými výnosmi. Európske firmy sa celkovo tešia zdravým finančným pozíciám a silnému toku peňazí. Silný tok peňazí dovoľuje spoločnostiam zvyšovať dividendy, kupovať späť akcie a investovať do budúcnosti (vrátane zvýšenej M&A aktivite). To malo za následok silnú výkonnosť trhu v porovnaní s predchádzajúcim rokom ku dnešnému dňu. Nedávne zvýšené obavy trhu z cien energií a isté oslabenie US dolára pravdepodobne bude mať za následok ešte miernejšiu výkonnosť v budúcnosti.