Amundi Funds II - Top European Players
Jún 2005

Európske akciové trhy ožili v priebehu štvrťroka po počiatočnom slabšom výkone v apríli.

Euro stratilo pozíciu voči americkému doláru a ostatným menám potom čo voliči vo Francúzsku a Holandsku odmietli navrhovanú ústavu EÚ. Prieskumy dôvery v národné podnikanie ukázalo určité zlepšenie v zložke „súčasné hodnotenie“ vo Francúzsku a Nemecku koncom štvrťroka. Avšak úroveň dôvery v eurozóne ako celku ostáva takmer na najnižšej úrovni posledných dvoch rokov. Európska centrálna banka ponechala úrokové miery na 2%, v súlade s očakávaniami.

V priebehu štvrťroka podalo portfólio lepší výkon ako celkový trh, keď pridalo k silnej výkonnosti v porovnaní s výkonnosťou spred roka. Pozitívna relatívna výkonnosť bola spôsobená výberom akcií v sektore priemyselných podnikov, kde silné zisky našej pozície v ACS priniesli pozitívny príspevok. V sektore tovarov dlhodobej spotreby naša pozícia v Adidas-Salomon bola úspešná ako aj naša pozícia v CRH.

Výkonnosť bola čiastočne vyvážená slabým výkonom TNT v sektore dopravy a neprofitovali sme zo ziskov v sektore energetiky a plynárenstva, kde sme si podržali podváženú pozíciu voči benchmarku. V priebehu štvrťroka sme predali našu pozíciu v BAT (potraviny, nápoje a tabak) a zarobili sme na jej značne dobrej výkonnosti. Tiež sme predali našu pozíciu v Belgacom (Telecoms) keďže sa akcie priblížili k svojej cieľovej cene.

Úrovne hodnotenia európskych akcií sú atraktívne v porovnaní s nízkymi výnosmi, ktoré sú k dispozícii zo stáleho príjmu. Makroekonomické údaje boli zmiešané a zdá sa, že rast ostane veľmi mierny. Avšak firemné zisky boli silné a existovali určité znaky zlepšenia v Nemecku a vo Francúzsku. V tomto prostredí je veľmi nepravdepodobné, aby sa úrokové miery eurozóny zvýšili v nastávajúcich mesiacoch. Dividendové výnosy európskych firiem sú podporné pre súčasné hodnotenia a celkovo trh naďalej predstavuje príležitosti.