Amundi Funds II - Top European Players
Január 2005

Európske akciové trhy v januári stúpli vďaka ziskom v sektoroch priemyslu a energií. Obavy z ocenenia mali negatívny dopad na sektory technológií a zdravotníctva, ktoré podali najslabší výkon. Európska centrálna banka aj Bank of England ponechali úrokové miery nezmenené a všeobecne sa očakáva, že ich naďalej podržia aj v nastávajúcich mesiacoch. Silnejší americký dolár bol nápomocný pre ceny európskych akcií, znižujúc tlak na exportérov.

V priebehu mesiaca január Fondy Pioneer – Špičkoví európski hráči mali pozitívne absolútne výnosy a v podstate podali lepší výkon ako celkový trh vykompenzujúc tak pokles relatívnej výkonnosti v štvrtom štvrťroku 2004. Portfólio profitovalo zo silnej výkonnosti niektorých podielov v priemyselných podnikoch s prudkým rastom ACS, Schneider a Vinci. V sektore liečiv bola naša pozícia v Astrazeneca pozitívna, keď ožila po slabom štvrtom štvrťroku 2004. V sektore materiálov Lafarge tiež podal dobrý výkon. Výkonnosť bola čiastočne vyvážená istou slabinou vo Vodafone a vo France telecom. Portfólio profitovalo z malej angažovanosti v technológiách, ktoré podali zlý výkon.

V januári sme kúpili nové pozície v Michelin, Royal Bank of Scotland a predali sme našu pozíciu v Sanofi-Aventis.

Európske akcie boli dobre podporované vysokými dividendovými výnosmi a pokračujúcou podporou monetárnej politiky v eurozóne. Podpora solídneho ohodnotenia vyvažuje obavy zo zhodnotenia meny a makroekonomického rastu.