Amundi Funds II - Top European Players
Október 2003

Európske akciové trhy zaznamenali ďalší mesiac solídnych ziskov. Počas októbra výkonnosť portfólia profitovala z nadváženej pozície v Schering. Tieto akcie získali vďaka očakávaniam, že úspešný vývoj nových liekov zvýši výkonnosť spoločnosti v budúcnosti. Akcie taktiež profitovali dôsledkom investorských špekulácií, že spoločnosť je možno cieľom prevzatia. Naše rozhodnutie podržať si nadváženú pozíciu v Porsche ďalej zvýšilo výnosy, nakoľko cena akcií spoločnosti získala z očakávaní rastúceho dopytu po jej produktoch.

Výkonnosť portfólia bola trochu vyvážená istou slabinou v našom držaní v Reed Elsevier. Tieto akcie oslabili kvôli špekuláciám, že bezplatná internetová databáza publikovaného výskumu pribrzdí výkonnosť spoločnosti v jednom z jeho kľúčových podnikateľských segmentov. Sme presvedčení, že takéto obavy trhu sú neprimerané a naďalej uprednostňujeme tieto akcie kvôli zdravému manažérskemu tímu spoločnosti a schopnosti dobrej tvorby peňazí. Využili sme mierne zníženie cien akcií potravinového a nápojového obra Nestlé na zvýšenie našej pozície v akciách. Naďalej uprednostňujeme Nestlé dôsledkom silnej značky spoločnosti a solídnou konkurenčnou pozíciou na jej hlavných trhoch.

Sme presvedčení o udržateľnosti globálnej ekonomickej obnovy a udržiavame si svoj názor o miernom ekonomickom raste v Európe na budúci rok.