Amundi Funds II - Top European Players
Jún 2003

Európsky akciový trh zaknihoval podstatné zisky počas štrvrťroka, čím potvrdil náš názor, že akcie boli ohodnotené atraktívne.Zisky boli dosiahnuté rýchlym zotavením nemeckého trhu a technologického a finančného sektora.

Portfólio mierne zlepšilo svoj výkon počas štvrťroka a zachoval si pozitívny výkon celý rok až k dnešnému dňu. Pozitívny výkon bol spôsobený silou našich podielov v Porsche a BMW. St Gobain (stavebný materiál) tiež podával dobrý výkon okrem pozitívneho prínosu z Aventis a Schering (farmaceutický sektor). Po rýchlom zotavení medzi vysoko rizikovými, vysoko zadĺženými spoločnosťami v telekomunikačnom sektore, náš podiel vo Vodafone podal relatívne slabší výkon. Naďalej veríme, že spoločnosti s dobrou finančnou situáciou a primeraným rastom budú dlhodobými víťazmi v telekomunikačnom sektore. Nie sme pripravení naháňať krátkodobé úspechy v rizikových spoločnostiach. Absencia akýchkoľvek podielov v poisťovníckom sektore tiež ubrala z výkonu počas obdobia vzchopenia sa.

Považujeme európske akcie za atraktívne hodnotené v porovnaní s inými triedami aktív. Najmä dividendové výnosy dosiahnuteľné z európskych akcií obstáli veľmi priaznivo v porovnaní s 10 ročnými dlhopismi. Držíme si nadvážené pozície v akciách so silnými dividendami a dobrou finančnou situáciou a v niektorých cyklických akciách s možnosťou prosperovať zo zlepšenia v obchodnom cykle. Sme podvážení vo vysoko zadĺžených spoločnostiach, ktoré predstavujú zvýšenú úroveň rizika.