Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
September 2005

Tichomorské akciové trhy mimo Japonska zaznamenali v treťom štvrťroku pozitívne výnosy v eurách. Trhy v Indii, Kórei a v Číne ťahali všetky regionálne indexy smerom hore. Na druhej strane akcie v Indonézii, na Filipínach a v Thajsku mali slabý výkon. Odvetvia energií a materiálov mali výborný výkon, ale odvetvie polovodičov malo podpriemerný výkon.

Fondy Pioneer– Tichomorský akciový (mimo Japonska) mal v tomto období výkon nad priemerom benčmarku a od začiatku roka je takisto v popredí. V tomto štvrťroku posilnil relatívne výnosy výrazný výber akcií z odvetví bankovníctva a nehnuteľností.

Na úrovni akcií, výrazné výsledky prevážených pozícií voči kórejským bankám, voči Hana Bank a Kookmin Bank posilnili výkon a takisto aj prevážená pozícia voči Samsung Fire a Marine poisťovňa.

Portfólio má v súčasnosti preváženú pozíciu v odvetviach bankovníctva a poisťovníctva. Odvetvia materiálov a dopravy sú hlavnými podváženými pozíciami. Na úrovni krajín máme preváženú pozíciu voči Južnej Kórei a Singapuru, kde uprednostňujeme financie, ktoré stoja tak, aby profitovali z rastúcich úrokových sadzieb. Naďalej máme podváženú pozíciu voči Austrálii, kde zhodnotenie je vo všeobecnosti na tej exkluzívnej strane spektra.

Máme opatrný postoj ku krátkodobým vyhliadkam ázijsko- tichomorského regiónu mimo Japonska. Zhodnotenie na akciových trhoch nie je obzvlášť lákavé podľa historických kritérií, hoci zhodnotenie v niektorých krajinách je stále presvedčivé. Zdá sa, že tempo hospodárskeho rastu sa chystá zmierniť, pričom niekde sú znaky inflačného tlaku. Likvidné podmienky v Číne sa naďalej sprísňujú a to pocítia exportéri v regióne. Zo stredno až dlhodobého hľadiska naďalej vidíme potenciál rastu v dôsledku celkovo sa zlepšujúcich makroekonomických základov v regióne.