Amundi Funds II - China Equity
Marec 2007

V prvom štvrťroku akciové trhy Veľkej Číny zaznamenali v euro vyjadrení straty. Koncom februára prudký pokles akcií v kontinentálnej Číne spôsobil celosvetový odpredaj na akciových trhoch. Prudký pokles cien akcií bol potom čiastočne vyvážený vysokými ziskami v marci.

Na úrovni priemyselných skupín, medzi oblasti s najlepším výkonom patrí softvér a služby, doprava a materiály, ale poisťovníctvo, obchodné služby a energie zaostali za širším trhom a zaznamenali v euro vyjadrení straty.

Veľký čínsky akciový fond Pioneer svojim výkonom v tomto období prevýšil benčmark, väčšinou v dôsledku výnosného výberu akcií. Prevážená angažovanosť u najväčšieho regionálneho dopravcu a kontajnerového prepravcu Orient Overseas výrazne prospela výkonu. Spoločnosti profitovali z priaznivého prehodnotenia výhľadov tržieb po zverejnení výsledkov za štvrtý štvrťrok, ktoré prekvapili nárastom. Náš podiel v zdravotníckej spoločnosti Hengan tiež prospela k výkonu, lebo spoločnosť zverejnila nové vysoko efektívne produkty, ktoré by materiálne mohli podporiť jej konkurencieschopnosť a marže. Portfólio profitovalo aj z podváženej pozície v poisťovni China Life Insurance, ktorá najviac oslabila výkon v odvetví poisťovníctva. Z hľadiska strát, prevážená pozícia v konglomeráte Hutchinson Whampoa poznamenala výkon, lebo ich akcie sa počas štvrťroka oslabili.

Z pohľadu aktivity portfólia sme sa presunuli na podváženú pozíciu pri nehnuteľnostiach a mierne sme zvýšili preváženú pozíciu v bankách, ale stále sme znižovali podváženú pozíciu v polovodičoch a v odvetví technologického hardvéru.

Naďalej si myslíme, že dlhodobé vyhliadky akciových trhov Veľkej Číny sú naďalej stabilné, čo podporuje bežná oblasť vrátane súkromnej spotreby, rozvoja infraštruktúry, zdĺhavý cyklus komodít a bližšia integrácia so svetovým hospodárstvom. Avšak máme na pamäti, že v tomto roku sa očakáva nárast volatility.