Amundi Funds II - China Equity
Marec 2006

Akciové trhy veľkej Číny zaznamenali v prvom štvrťroku tohto roka kladné zisky z hľadiska euro. Výkon trhu Číny bol obzvlášť vysoký, ale trhy Hongkongu a Thajska vo vyjadrení v euro v absolútnych číslach poklesli. Na úrovni odvetví najlepšie zisky ponúkali odvetvia energií, materiálov, poisťovníctva a diverzifikovaných financií, ale odvetvia priemyselných podnikov a technologického hardvéru zaostávali.

V prvom štvrťroku Akciový fond veľkej Číny Pioneer mal slabší výkon ako benčmark. Relatívne zisky portfólia oslabil slabý výber akcií z odvetvia diverzifikovaných financií, kde naše pozície v JCG Holdings a Yuanta-Core Pacific Securities zaznamenali čiastočné oslabenie ceny akcií. Takisto sme zaznamenali nedostatočný výkon preváženého podielu v spoločnostiach Asustek Computers (technológie) a Cheung Kong Holdings (nehnuteľnosti). Priaznivý vplyv na relatívne výnosy portfólia v tomto štvrťroku malo naše rozhodnutie vo výbere akcií z odvetvia poisťovníctva, kde sme profitovali z pozície v Čínskej životnej poisťovni a Ping An poisťovni. V odvetví tovaru dlhodobej spotreby posilnila výnosy pozícia v Port Design.

Portfólio zaznamenalo v prvom štvrťroku minimálne zmeny. Zvýšili sme pozíciu v CLP Holding (energetika a plynárenstvo) a znížili sme podiel v China Telecom.

Sme optimisti vo vyhliadkach investorov z portfólia v regióne Veľkej Číny. Naším cieľom je nasmerovať portfólio na spoločnosti, ktoré majú silné vedenie a ktoré sú nastavené tak, aby sústavne zaznamenávali dobrý finančný výkon. Z dlhodobého hľadiska akciové trhy regióne sú nastavené tak, aby profitovali z dobrých vyhliadok hospodárskeho rastu.