Amundi Funds II - China Equity
Jún 2003

V tomto štvrťroku portfólio zľahka dosiahlo vyššiu výkonnosť ako má svoj benchmark, pričom relatívnu výkonnosť konkrétne pozdvihol vzostup čínskych akcií, pri ktorých sme si držali nadváženú pozíciu. A navyše naša podvážená pozícia v hongkonských akciách bola úspešná, pretože prepuknutie SARSu malo vplyv na trh.

Počas obdobia sme vykonali pár kľúčových taktických úprav v geografickom rozložení angažovanosti portfólia, ktoré urýchlila zvýšená volatilita na trhu. Štvrťrok sme začali s podváženou pozíciou voči Thajsku. Avšak znížili sme ju potom, ako sa trh pozbieral a nastal posun k nadváženej angažovanosti pred voľbami, aby sme boli na selektívnom základe ziskoví, lebo koncom obdobia nastalo na trhu výrazné oživenie. Znížili sme angažovanosť voči technologickému hardvéru a voči akciám zariadení, nadváženú pozíciu sme si podržali u výrobcov polovodičov, podváženú pozíciu sme v energetike a plynárenstve zmenili na neutrálnu a znížili sme angažovanosť v oblasti predmetov dlhodobej spotreby a v priemyselných podnikoch. Ak sa pozrieme dopredu, tak v nasledujúcom štvrťroku si budeme držať neutrálnu pozíciu v Thajsku a negatívne stanovisko si udržíme aj pri vyhliadkach na hongkonský trh. Nadvážená pozícia v Číne sa zakladá na prísnom výbere akcií, predovšetkým z oblasti telekomunikácií a energetiky.

V krátkodobého hľadiska máme obavy z perspektívy na trhoch veľkého čínskeho regiónu. Avšak zo strednodobého a dlhodobého hľadiska je perspektíva priaznivá. Medzinárodní investori sťahujú svoje rozmiestnenie aktív z USA a rozvíjajúce sa trhy v Ázii, sú medzi tými, ktorí majú z toho najväčší úžitok.