Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield
Marec 2006

Vysoko výnosové dlhopisy a dlhopisy z rozvíjajúcich sa trhov priniesli v prvom štvrťroku kladné zisky napriek veľkému odpredaju štátnych dlhopisov USA.

Prevážená pozícia v sektore vysoko výnosových dlhopisov USA najviac prispela ziskom Globálneho vysoko výnosového fondu Pioneer. Na úrovni priemyslu pomohla aj naša relatívne prevážená pozícia v odvetviach cyklickej dopravy a základných materiálov.

Jeden z najlepších výkonov mala letecká spoločnosť AMR z dôvodu všeobecného oživenia leteckých spoločností. Z rozvíjajúcich sa trhov, druhému najväčšiemu podielu krajín v rámci portfólia, Brazílii výrazne pomohlo zrušenie zrážkovej dane pre investorov zo strany vlády.

Vzhľadom na celkovo silný trh, ziskom pomohla podvážená pozícia pri menách mimo US dolára v porovnaní s benčmarkom. Nórska koruna, naša najväčšia mena nepatriaca ku kľúčovým menám posilnila voči US doláru a mala lepší výkon ako euro.

Podvážená pozícia v odvetví automobilov, ktorá sa obrátila k lepšiemu, znamenala zisky portfólia v porovnaní s benčmarkom. Medzi cenné papiere, ktoré oslabili portfólio patrí Mandra, Noble Group a Asia Aluminium.

V priebehu tohto štvrťroka sme do portfólia pridali Exopack spoločnosť dodávajúcu obaly, C&M Finance kórejského výrobcu káblov, DDI spoločnosť ťažiacu ropu a plyn, Stratos kanadskú satelitnú a telekomunikačnú spoločnosť, Quicksilver spoločnosť zaoberajúcu sa výskumom a rozvojom ťažby ropy, CMA francúzsku lodnú spoločnosť. Odpredali sme Freeport McMoRan, Hanarotelcom a Chartered Semiconductor a zredukovali sme podiely voči spoločnostiam Continental Airlines a Rogers Wireless.

Držíme si prevážený podiel voči vysoko výnosovým papierom USA v porovnaní s rozvíjajúcimi sa trhmi. Nemáme problém s podmienkami na rozvíjajúcich sa trhoch, ale máme obavy o príliš vysoké zhodnotenie a rastúce politické riziko v mnohých krajinách, ako aj dlhé nastavenie investorov. Avšak v rámci sektoru máme preváženú pozíciu voči Ázii, konkrétne v Číne a z dôvodu vysokého ekonomického rastu uprednostňujeme spoločnosti, ktoré majú angažovanosť v Číne.

Zameriavame sa na menej cyklické podniky a spoločnosti s nižším pomerom dlhov k vlastnému kapitálu. Takisto držíme relatívne krátku duráciu, aby sme obmedzili angažovanosť voči rastúcim úrokovým sadzbám alebo rozširujúcim sa maržiam.