Amundi Funds II - Global Ecology
September 2007

Globálne akciové trhy boli v treťom štvrťroku volatilné a ukončili toto obdobie nižšie v euro vyjadrení. Problémy na trhu s hypotékami v Spojených štátoch urýchlili rozsiahly posun v tolerancii rizika u investorov a viedli k širokému odpredaju na akciových trhoch vo finančnom odvetví a pri cyklických spoločnostiach s angažovanosťou na rozvinutých trhoch sa darilo najhoršie. Uprostred obáv, že hypotekárny trh pre obyvateľstvo by mohol začať ovplyvňovať vo väčšej miere ekonomické prostredie, Federálne rezervy v septembri znížili úrokové sadzby USA o 0,50% na 4,75%.

Pioneer Funds – Global Ecology mal počas tretieho štvrťroka mierne slabší výkon ako benčmark, lebo nepriaznivý výber akcií v odvetví priemyslu vyvážilo výhody podváženej pozície portfólia vo finančných akciách. V priemysle hlavným oslabením bol náš podiel v španielskej stavebnej spoločnosti Obrascom Huarte Lain, u výrobcu vykurovacích produktov Nibe Industrie, ktorý oslabil po výsledkoch prvého polroka, ktoré boli sklamaním. Nepriaznivý vplyv na výkon mali aj podiely v odvetví materiálov, kde pozícia u švajčiarskeho výrobcu vykurovacích systémov Zehnder stratila postavenie po výsledkoch prvého polroka, ktoré boli sklamaním. Medzi priaznivé stránky relatívneho výkonu patrí odvetvie spotrebného tovaru, kde prudko stúpol veľkoobchodný predajca Matsuda Sangyo, ktorý recykluje drahé kovy. Medzi akciami z odvetvia potravín, nápojov a tabaku, agrochemický podnik Bunge stúpol pri tržbách z rastúcich cien mäkkých komodít.

Portfólio je naďalej vysoko diverzifikované s množstvom podielov a na konci sledovaného obdobia malo 80 pozícií. V priebehu štvrťroku pribudlo niekoľko noviniek do najlepšej desiatky ako napríklad vodárenskej spoločnosti Aguas de Barcelona, ktorá podniká v Španielsku a v južnej Amerike a Bunge, výrobca poľnohospodárskych produktov zo Spojených štátov. Taktiež sme pridali Suez a Veolia Environment, ktorý zabezpečuje služby dodávok vody, odpadové hospodárstvo a environmentálne služby. Taktiež sme pridali novú pozíciu v odvetví spotrebného tovaru v Procter & Gamble.