Amundi Funds II - Global Ecology
Apríl 2007

Globálne akciové trhy vykázali v priebehu apríla stabilný pokrok smerom hore oživené ďalším rastom fúzií a akvizícií a pozitívny zahájením sezóny výsledkov v Európe a v USA. Okrem tichomorských malých firiem všetky prvky kapitalizácie trhu dosiahli pozitívne výnosy v euro. Na hospodárskom fronte ostalo pozadie podporné pre globálne akcie, nakoľko viacero ukazovateľov poukazovalo na mierny pokles ekonomiky USA, nezlomný rast v Európe a mierne oživenie v Japonsku, kombinované so silnou expanziou vo väčšine vznikajúcich trhových ekonomikách. Európska centrálna banka ponechala úrokové miery pevne na 3,75%, ale v júni sa celkovo očakáva zvýšenie na 4,00%, pričom Federálne rezervy ponechali sadzby nezmenené na 5,25% už šieste po sebe idúce zasadnutie.

Fondy Pioneer – Global Ecology solídne prekonalo svoj benčmark v priebehu mesiaca dôsledkom úspešných výberov akcií v priemyselných podnikoch, podnikoch materiálov a maloobchodu s potravinami a tovarom krátkodobej spotreby. V sektore maloobchodu s potravinami a tovarom krátkodobej spotreby náš podiel vo fínskom Kesko prispel pozitívne, keďže jeho akcie dosiahli silné zisky ako dôsledok lepších než sa očakávalo výsledkov prvého štvrťroka. Zlučovacia a akvizičná činnosť vo firmách veternej energie naďalej podporovala cenu akcií existujúcich podielov v Nordex a Vesta Wind Systems.

I keď sa HDP USA značne spomalil v prvom štvrťroku, ekonomické dáta stále naznačujú, že je nepravdepodobný významnejší pokles. Kým úprava v bytovej výstavbe pokračuje, spotrebiteľské výdavky sú naďalej podporované solídnym rastom ziskov. V Európe ekonomika podáva stále dobrý výkon s ukazovateľmi nálady naznačujúcimi, že ekonomika si poradila s fiškálnym sprísnením v Nemecku. Veríme, že náš investičný prístup je konzistentný s prostredím, kde ostávame zameraní na uvoľňujúcu sa hodnotu na úrovni akcií s vysokým stupňom presvedčenia pred budovaním odlišného sektora, alebo regionálnych záujmov.