Amundi Funds II - European Research
Jún 2008

Európske akciové trhy ostali v priebehu štvrťroka kolísavé a ukončili obdobie nižšie. Európska centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené, signalizujúc tak neochotu znižovať cenu požičaných peňazí v súčasnom hospodárskom prostredí, v čase, kedy by napätia na finančných trhoch mohli trvať dlhšie, než sa pôvodne očakávalo. Samozrejme rast vykazoval príznaky spomalenia, čiastočne kvôli posilňovaniu Eura, rastúcim cenám energií a vyšším nákladom na financovanie. Ekonomické nálady ostali negatívne a inflácia sa tlačila stále vyššie.

Pioneer Funds – European Research podal lepší výkon ako jeho benchmark vďaka úspešnému výberu akcií a úspešnej sektorovej alokácii. Naše podiely v sektore energií boli hlavným prispievateľom k výkonnosti, keď profitovali z pokračujúceho rastu cien ropy. Všetky naše podiely v tomto sektore priniesli pozitívne výsledky, pričom najmä Royal Dutch Shell vykázal veľmi silné výsledky v priebehu štvrťroka. V materiáloch Yara, výrobca umelých hnojív, bol ďalším kľúčovým prispievateľom profitujúcim z rozmachu poľnohospodárskej činnosti následne po vyšších cenách obilia. Rio Tinto a BHP tiež podali dobrý výkon v tomto sektore. Angažovanosť v kvalitných menách vo finančnom sektore s malou, alebo žiadnou angažovanosťou v subprime kríze odmenila výkonnosť za toto obdobie. Na druhej strane, Southern Cross, britský prevádzkovateľ opatrovateľských domov, ubral z výkonnosti potom, keď značne klesli ceny jeho akcií kvôli zníženým ziskovým cieľom.

Očakávame, že trhové prostredie ostane kolísavé. Napriek tomu podľa nášho názoru ostanú európske akcie atraktívnou triedou aktív, aj keď riziká poklesu výnosov sú vyššie. V absolútnom zmysle hodnotenia ostávajú silnou stránkou európskych akcií, ktoré sa stále obchodujú lacno v porovnaní s dlhodobým priemerom a výnosmi štátnych dlhopisov. Navyše spoločnosti sa naďalej zameriavajú na akcionárov a predpokladáme, že výnosy roku 2008 budú podporené pokračujúcim spätným odkupom akcií a štedrými dividendovými výnosmi.