Amundi Funds II - Euroland Equity
Jún 2003

Akciový trh eurozóny vykazoval podstatné zisky počas štvrťroka vedený ostrým vzchopením sa nemeckého trhu a technologického a finančných sektorov.

Výkon portfólia v absolútnom zmysle bol silne pozitívny. Bol tu však aj slabý výkon voči benčmarku počas štvrťroka. Pozitívny relatívny výkon bol spôsobený našim výberom akcií v automobilovej výrobe so silou v Porsche, BMW a Peugeot. Podvážená pozícia v slabo pracujúcom sektore potravinárskom, nápojov a tabaku mala pozitívny prínos. nadvážené pozície v akciách diverzifikovaných finančných služieb ako sú Deutsche Boerse a ING boli pozitívne a vynahradili slabiny v niektorých akciách poisťovacieho sektora.

Slabý výkon portfólia voči benčmarku bol hlavne spôsobený našim rozhodnutím vyhnúť sa oblastiam s najvyšším rizikom. V telekomunikačnom sektore naše zameranie sa na finančne silné spoločnosti ako sú Telefonica a Telecom Italia sa ukázali neúspešným potom, keď sa vzchopili vysoko zadĺžené spoločnosti závislé na obnove. V sektore bankovníctva a materiálov náš výber akcií utrpel trochu slabší výkon.

Považujeme európske akcie za príťažlivo hodnotené v porovnaní s inými triedami aktív. Najmä výnosy dividend dosiahnuteľné z európskych akcií obstáli veľmi priaznivo v porovnaní s nízkymi výnosmi 10 ročných dlhopisov. Držíme si nadvážené pozície v akciách so silnými dividendami a dobrou finačnou situáciou a v niektroých cyklických akciách s možnosťou prosperovania zo zlepšenia v obchodnom cykle. Sme podvážení vo vysoko zadĺžených spoločnostiach, ktoré predstavujú zvýšenú úroveň rizika.