Amundi Funds II - Euro Short-Term
Jún 2007

Európske štátne dlhopisy, ktoré sa odpredali v druhom štvrťroku, hlavne pri poklese zverejnenom v júni. Rozvinuté trhy so štátnymi dlhopismi poklesli po období pozitívnych ekonomických údajov ako v Spojených štátoch tak aj v Európe, obavách z inflácie na najväčších trhoch a pokračujúcom menovom sprísňovaní zo strany centrálnych bánk mimo Spojených štátov. Na trhu Spojených štátov kľúčové úrovne výnosov boli prelomení, čo rozšírili ďalší odpredaj na trhu s dlhopismi.

V ekonomickej oblasti, Spojené štáty sú naďalej vo fáze úprav a rastu nižšieho ako je trend. Ekonomické vyhliadky v eurozóne sú naďalej pozitívne a hlavné ukazovatele naznačujú, že nadpriemerný rast bude pokračovať.

V druhom štvrťroku Euro krátkodobý fond Pioneer zaznamenal mierne zisky, ale v porovnaní s benčmarkom stratil pozíciu. Portfólio si držalo dlhú duračnú pozíciu v porovnaní so svojím hotovostným benčmarkom a táto pozícia oslabila relatívne zisky v prostredí oslabenia štátnych dlhopisov. Krátky koniec krivky európskych štátnych výnosov sa dostal pod tlak, lebo Európska centrálna banka (ECB)zvýšila úrokové sadzby na 4,00% naďalej signalizuje prísny postup. Držíme si minimálnu dlhú duračnú pozíciu, lebo si myslíme, že je tu určitý priestor na precenenie krátkeho konca krivky, keď trh ocenil ďalších 50 bázických bodov zvýšenia zo strany ECB.

V tomto štvrťroku sa naďalej zameriavame v rámci portfólia na diverzfikáciu aktívnych stratégií. Zvýšili sme angažovanosť vo firemných dlhopisoch investičného stupňa z 13% na konci prvého štvrťroka na skoro 17% koncom júna. Pokračujeme v hľadaní príležitostí, aby sme profitovali z vyšších ziskov z krátkodobejších úverov, ktoré tiež ponúkajú lepší prehľad z hľadiska úverových základov. Taktiež sme držali približne 20% aktív portfólia v nadnárodných a agentúrnych dlhopisoch a držali sme skoro 5% čistej hodnoty aktív vo vysoko kvalitných cenných papieroch zaistených aktívami.