Amundi Funds II - Euro Short-Term
Október 2005

Najvýznamnejšie trhy s dlhopismi počas mesiaca poklesli, lebo ďalšie zvýšenie inflácie spôsobené vysokými cenami za ropu viedli investorov k špekuláciám, že Federálne rezervy možno potrebujú zvýšiť úrokové sadzby viac ako sa predtým očakávalo.

Výkon Euro krátkodobého fondu Pioneer zabrzdila tento mesiac pozícia durácie. Portfólio si držalo dlhšiu duračnú pozíciu v porovnaní so svojim benčmarkom, čo odrážalo naše presvedčenie, že úrokové sadzby v eurozóne sa pravdepodobne v krátkom čase nezvýšia. Ale táto pozícia viedla počas mesiaca k nižším relatívnym výnosom, lebo portfólio bolo viac ako benčmark angažované v rastúcich výnosoch európskych štátnych dlhopisov.

Počas mesiaca sa zvýšil rozsah dlhej duračnej pozície portfólia v porovnaní s benčmarkom. Držali sme si dlhú duračnú pozíciu, pretože sme nezastávali názor trhu o zvyšujúcich sa úrokových sadzbách v eurozóne počas nasledujúcich mesiacov a tak následkom toho krátkodobé výnosy z dlhopisov boli príliš vysoké. Počas mesiaca sme sa držali tohto názoru a ako výnosy z európskych štátnych dlhopisov ďalej rástli, využili sme príležitosť a zvýšili sme duračnú pozíciu pri lákavejšej cenovej úrovni. Držali sme podiel portfólia voči firemnému dlhu a ten predstavoval približne 8% aktív. Myslíme si, že marže na firemných dlhopisoch ostanú z krátkodobého hľadiska stabilné a preto naďalej budeme držať tieto pozície, aby sme profitovali na ďalších výnosoch v porovnaní so štátnymi dlhopismi.

Hoci trh očakáva, že počas roka 2006 úrokové sadzby v eurozóne stúpnu o 0,75% na 2,75%, myslíme si, že nie je pravdepodobné, aby ECB bola tak agresívna v podmienkach takých skromných hospodárskych podmienok v regióne. Výška jadrovej inflácie ešte musí ukázať, že vyššie ceny energií sú podporované cez iné ceny, kým zvýšenie miezd, ktoré ECB naďalej sleduje, sa zdá nepravdepodobné v podmienkach vysokej miery nezamestnanosti v regióne.