Amundi Funds II - Euro Short-Term
Júl 2005

Najväčšie trhy so štátnymi dlhopismi v júli oslabili, ale európske štátne dlhopisy výkonom prekonali pokladničné poukážky. Výnosy zo štátnych dlhopisov sa zvýšili, lebo investori špekulovali, že úrokové sadzby v USA sa budú naďalej zvyšovať ako prezident Federálnych rezerv Alan Greenspan znovu zopakoval svoj názor o hospodárstve USA, ktoré má udržateľný rast so zdržanlivou infláciou. Odstránenie fixácie čínskej meny na US dolár tiež prispel slabému výkonu pokladničných poukážok. V Európe určité zlepšenie v prieskumoch o obchodnej dôvere viedli investorov k oslabeniu očakávania zo zníženia úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky.

Euro krátkodobý fond Pioneer tento mesiac svojim výkonom prevýšil benčmark. Prostredníctvom krátkej futures pozície pri dvojročných pokladničných poukážkach sme si držali krátku duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom. Táto pozícia odzrkadľovala náš negatívny postoj ku krátkodobým štátnym dlhopisom, hlavne v USA a ukázala sa ako prospešná pre relatívnu výkonnosť.

Držali sme si angažovanosť vo firemných dlhopisoch investičného stupňa s vysokým ratingom na úrovni približne 9% z aktív portfólia. Angažovanosť vo firemných tituloch sa orientovala hlavne na odvetvie bankovníctva, lebo si myslíme, že zhodnotenie dlhopisov podporujú stabilné úverové základy. Nedržíme žiadne pozície v odvetviach, v ktorých sa prejavuje zhoršenie úverových základov ako je automobilové odvetvie. Do konca roka 2005 očakávame, že marže na firemných tituloch sa budú obchodovať v širšom rozpätí. Avšak za súčasných podmienok firemné tituly naďalej ponúkajú výnosy navyše v porovnaní so štátnymi dlhopismi.

Zhodnotenie štátnych dlhopisov na najväčších trhoch nie je lákavé a náš postoj k smerovaniu výnosov zo štátnych dlhopisov do konca tohto roka je stále opatrný. Myslíme si, že je len malá pravdepodobnosť, že Európsky centrálna banka v blízkej budúcnosti zníži úrokové sadzby, lebo prebytočná likvidita a priaznivý pokles eura sú pre zníženie rizikovejšie ako prospešnejšie. Zvýšenie úrokových sadzieb v eurozóne vyplýva z otázky o blízkej budúcnosti, z dôvodu spomalenia tempa hospodárskeho rastu.