Amundi Funds II - Euro Short-Term
November 2004

Európske štátne dlhopisy zaznamenali v júni mierne zisky. Výkonnosť trhu mala podporu, keď makroekonomické údaje naznačili pre eurozónu mierny nárast. Zhodnotenie eura voči US doláru tiež pomohlo podporiť zisky na trhu, keďže sa zvýšili špekulácie investorov či Európska centrálna banka si udrží umiernený postoj v menovej politike dlhšie ako sa predtým predpokladalo.

Výkonnosť portfólia bola tento mesiac v súlade s benčmarkom. V tomto období sme si držali neutrálnu duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom. Táto pozícia odzrkadľuje naše obozretné vyhliadky trhu v blízkej dobe, lebo zhodnotenie dlhopisov dosiahlo príliš napnutú úroveň.

Z hľadiska nášho umiestnenia na výnosovej krivke máme preváženú pozíciu v 1-2 ročných dlhopisoch. Týmto pozíciám prospela výkonnosť, lebo výsledkami predbehli pokladničné cenné papiere.

V priebehu mesiaca sme si držali angažovanosť vo vysoko kvalitných firemných dlhopisoch investičného stupňa. Na konci novembra sme držali 11% aktív portfólia vo firemných dlhopisoch. Naša angažovanosť v kvázi štátnych dlhopisoch sa mierne znížila približne na úroveň 12% aktív.

Zhodnotenie štátnych dlhopisov je nákladné a zdá sa, že bude diskontovať výrazne pesimistický scenár hospodárskeho rastu. Hoci dynamika trhu je naďalej priaznivá, myslíme, si, že ceny dlhopisov vyzerajú byť náchylné k poklesu a dôsledkom toho uprednostňujeme si držať neutrálnu duračnú pozíciu. Myslíme si, že v roku by európske dlhopisy mali profitovať z lepšieho zhodnotenia ako štátne dlhopisy Spojených štátov.