Amundi Funds II - Euro Short-Term
Január 2004

Európske štátne dlhopisy zaznamenali v januári mierne prírastky. Avšak európske dlhopisy stratili v poslednom týždni tohto obdobia niektoré pozície z dôvodu, že trh očakával v Spojených štátoch vyššie rokové sadzby.

Počas tohto mesiaca sme si držali dlhú duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom. Táto pozícia sa zakladala na stanovisku, že zhodnotenie európskych štátnych dlhopisov nie je prehnané a ponúka nejakú hodnotu z krátkodobého hľadiska, v prostredí miernej inflácie a úrokových sadzieb, ktoré ostanú až do konca roka nízke. Úspešné riadenie duračných pozícií portfólia bolo prínosom výkonnosti. Z hľadiska umiestnenia výnosovej krivky máme preváženú pozíciu v dvojročných dlhopisoch a stále vidíme hodnotu na tejto časti výnosovej krivky. Zvýšili sme angažovanosť voči krátkodobým firemným dlhopisom investičnej triedy. Na konci obdobia angažovanosť voči firmám s vysokým ratingom predstavovala približne 16% opirtfólia. Taktiež si držíme stále prevahu voči kvázi štátnym dlhopisom s vysokým ratingom, hlavne voči agentúrnym dlhopisom.

Naďalej si myslíme, že zhodnotenie európskych štátnych dlhopisov nie je z krátkodobého hľadiska nadmierne. Avšak európske dlhopisy sú naďalej citlivé na ďalšie negatívne činitele. Za predpokladu zlepšenia globálneho ekonomického prostredia, špekulácie investorov ohľadom načasovania a veľkosti nárastu úrokovej sadzby väčšími centrálnymi bankami budú najvýznamnejšími činiteľmi na trhu.