Amundi Funds II - Euro Bond
Jún 2007

Európske štátne dlhopisy sa odpredávali v druhom štvrťroku, hlavne pri poklese zverejnenom v júni. Rozvinuté trhy so štátnymi dlhopismi tiež poklesli po období pozitívnych ekonomických údajov ako v Spojených štátoch tak aj v Európe, obavách z inflácie na najväčších trhoch a pokračujúcom menovom sprísňovaní zo strany centrálnych bánk mimo Spojených štátov. Na trhu Spojených štátov kľúčové úrovne výnosov boli prelomené, čo zvýšilo ďalší odpredaj na trhu s dlhopismi.

V ekonomickej oblasti, Spojené štáty sú naďalej vo fáze úprav a rastu nižšieho ako je trend. Ekonomické vyhliadky v eurozóne sú naďalej pozitívne a hlavné ukazovatele naznačujú, že nadpriemerný rast bude pokračovať.

Euro dlhopisový fond Pioneer mal v tomto štvrťroku vyšší výkon ako benčmark, vynahradil si straty, ktoré ho postihli v prvých mesiacoch tohto roka. Kratšia duračná pozícia štruktúry portfólia bola počas odpredaja na trhu priaznivá. v tomto období sme otvorili nové 2-10 ročné stúpajúce pozície swap na krivkách USA a euro. Taktiež sme si držali dlhú pozíciu bundu v porovnaní s pokladničnými poukážkami USA, lebo očakávame v Spojených štátoch určité zvýšenie rastu v druhej polovici roka. Využili sme výhodu oslabenia na európskom dlhopisovom trhu, aby sme vytvorili novú krátku pozíciu pri 30 ročných dlhopisoch voči európskym dlhopisom. Taktiež sme otvorili 2-10 ročný stúpajúci obchod na štátnej krivke Spojeného kráľovstva. Na menovom trhu prevážená pozícia švédskej koruny voči euru bola pozitívna.

V tomto štvrťroku sne držali približne 8% aktív portfólia v euro firemných dlhopisoch s vysokým ratingom. Emisie sa sústreďujú na solídnych emitentov s dobrým postavením, ktoré stále ponúkajú dobré zisky. Taktiež sme si držali skromnú angažovanosť v dlhopisoch kopírujúcich infláciu. Napriek relatívne miernemu postoju k inflácii na najvýznamnejších trhoch, dlhopisy kopírujúce infláciu naďalej ponúkajú lákavé zhodnotenie v porovnaní s nominálnymi dlhopismi.