Amundi Funds II - Euro Bond
Február 2007

Európske štátne dlhopisy vo februári posilnili po uvoľnení averzie investorov voči riziku.

Na ekonomickom poli, podnikateľská dôvera v Nemecku meraná prieskumom IFO vo februári opäť poklesla, lebo januárové zvýšenie dane z pridanej hodnoty naďalej oslabovala náladu. Napriek poklesu, podmienky v najväčšej európskej ekonomike sú naďalej silné. Miera nezamestnanosti vo februári poklesla na najnižšiu úroveň od augusta 2001. Uvádzaná inflácia počas mesiaca klesla z 1,9 na 1,8%. Avšak meria jadrovej inflácie stúpla v rovnakom období na 1,7%. Európska centrálna banka neurobila na svojom februárovom zasadnutí žiadnu zmenu v monetárnej politike, ale naznačila, že stále pokladá monetárnu politiku za ústretovú, hlavne v súčasnosti za predpokladu rýchleho tempa rastu úverov v eurozóne. ECB zvýšila úrokové sadzby na svojom marcovom zasadnutí na 3,75%.

Počas tohto obdobia Euro dlhopisový fond Pioneer v reálnom vyjadrení posilnil z dôvodu vyššieho výkonu trhov so štátnymi dlhopismi. Držali sme si približne 7% aktív portfólia v euro firemných dlhopisoch s vysokým ratingom a zameriavali sme sa na firmy so stabilným postavením, ktoré stále prinášajú dobré zisky. Držali sme si preváženú pozíciu v dvojročnom úseku európskej výnosovej krivky, lebo si myslíme, že Európska centrálna banka neprijme v nasledujúcich mesiacoch príliš agresívny postoj. Záverom, počas sledovaného obdobia sme mierne znížili duráciu.

Očakávame, že rast v Spojených štátoch bude v nasledujúcich štvrťrokoch pri poklese bytového odvetvia slabší ako je trend. Ako sa spomaľuje hospodárstvo Spojených štátov, možno zaznamenáme koncom roka v Spojených štátoch určité monetárne uvoľnenie. V Európe očakávame, že hospodársky rast bude stabilný, ale v roku 2007 sa zmierni a že ECB si bude držať uvážený prístup k monetárnemu sprísňovaniu.