Amundi Funds II - Euro Bond
Október 2005

Najväčšie trhy s dlhopismi počas mesiaca poklesli.

V októbri pozícia durácie pri Euro dlhopisových fondoch v októbri sa ukázala ako nezisková. Dlhá duračná pozícia voči štátnym dlhopisom USA Pioneer, ktprú sme nastavili uprostred októbra bola pre relatívne výnosy nepriaznivá, lebo výnosy zo štátnych dlhopisov USA do konca mesiaca stále rástli. Prevážená menová pozícia voči švédskej korune tiež oslabila, lebo poklesla mena voči euru, ktoré posilnilo v nádeji k blízkemu rastu úrokovej sadzby. Priaznivé črty výkonnosti zahrňovali nastavenie portfólia na vyrovnanú výnosovú krivku v eurozóne v segmente 10 – 30 rokov lebo dlhodobejšie splatnosti mali nadpriemerný výkon, čo podporoval dopyt inštitúcií. Podvážená pozícia voči talianskym štátnym dlhopisom tiež osilnila relatívny výkon, lebo marže na týchto emisiách tento mesiac zvýšili v porovnaní s emisiami na nemeckých štátnych dlhopisoch.

V októbri sme pozmenili duračnú pozíciu štátnych dlhopisov eurozóny v portfóliu, krátkej pozície na výrazne neutrálnu pozíciu, pretože sme mali pocit, že dlhopisy narástli na príliš vysokú úroveň. Tento posun na duračnej pozícii sme vykonali tak, že sme pridali dlhodobejšie emisie, ktoré sme na výnosovej krivke v eurozóne držali ako súčasť stratégie vyrovnania medzi 10 až 30 ročnou splatnosťou. Angažovanosť portfólia voči štátnym dlhopisom USA sa posunula z krátkej na dlhú duračnú pozíciu, čo odráža naše presvedčenie, že výnosy dlhopisov v USA až nadmieru silne reagovali na obavy z inflácie a poklesli by, lebo sa zmenšilo očakávanie trhu, že v nasledujúcich mesiacoch úroková sadzba v USA vzrastie.

Hoci očakávanie trhu z úrokových sadzieb v eurozóne sú také, že v roku 2006 vzrastú o 0,75% na 2,75%, myslíme si, že je nepravdepodobné, že Európska centrálna banka bude agresívna v prípade skromných ekonomických podmienok v regióne. Navyše pomalé tempo ekonomického rastu a stlmený domáci dopyt v eurozóne aj naznačuje, že ECB nepotrebuje v krátkej dobe súrne meniť svoju fiskálnu politiku.