Amundi Funds II - Euro Bond
Júl 2005

Najväčšie trhy so štátnymi dlhopismi v priebehu júla oslabili, ale európske štátne dlhopisy výkonom prevýšili pokladničné poukážky. Výnosy zo štátnych dlhopisov sa zvýšili, lebo investori špekulovali, že úrokové sadzby v USA sa budú naďalej zvyšovať ako prezident Federálnych rezerv Alan Greenspan znovu zopakoval svoj názor o hospodárstve USA, ktoré má udržateľný rast so zdržanlivou infláciou. Odstránenie fixácie čínskej meny na US dolár tiež prispelo slabému výkonu pokladničných poukážok. V Európe určité zlepšenie v prieskumoch o obchodnej dôvere viedli investorov k redukcii očakávania zo zníženia úrokových sadzieb.

Fondy Pioneer – Európsky dlhopisový fond mal v priebehu mesiaca nadpriemerný výkon v porovnaní s benčmarkom. Pomocou krátkodobých pokladničných poukážok a pozícií futures sme si držali krátku duračnú pozíciu v porovnaní s benčmarkom. Tento postup sa ukázal ako prospešný pre relatívny výkon. Počas mesiaca sme využili výhodu zväčšovania výnosovej marže pri emisiách z USA a Európy.

V júli sme si držali približne 3% aktív portfólia vo firemných dlhopisoch s vysokým ratingom. V priebehu nasledujúcich mesiacov očakávame, že firemné marže sa budú ďalej zväčšovať. Avšak v súčasnom prostredí firemné cenné papiere stále ponúkajú zhodnotenie naviac v porovnaní so štátnymi dlhopismi.

Okrem toho držíme približne 16% portfólia vo vysoko kvalitných agentúrnych a nadnárodných dlhopisoch, ktoré ponúkajú relatívne zhodnotenie na rozdiel of štátneho dlhu.

Z pohľadu angažovanosti v menách sme si držali mierne preváženú pozíciu v krátkodobých dlhopisoch v švédskych korunách.

Zhodnotenie štátnych dlhopisov na najväčších trhoch nie je lákavé a opatrne sa staviame k smerovaniu výnosov zo štátnych dlhopisov do konca roka. Je tu podľa nás iba malá pravdepodobnosť, že Európska centrálna banka v blízkej dobe zníži úrokové sadzby dôsledkom likvidity a prospešný pokles eura robí zníženie viac rizikovejšie ako prospešnejšie. Z dôvodu spomalenia tempa hospodárskeho rastu, zvyšovanie úrokových sadzieb v eurozóne kladie otázniky o blízkej budúcnosti.