Amundi Funds II - Euro Bond
Máj 2005

Najvýznamnejšie trhy so štátnymi dlhopismi v máji posilnili, lebo investori špekulovali, že tempo hospodárskeho rastu v Spojených štátoch je nastavené na spomalenie v druhom polroku a že fiskálny cyklus v USA sa blíži ku koncu. Hospodárske prostredie eurozóny je naďalej mdlé a špekulácie, že Európska centrálna banka možno opäť zníži úrokové sadzby, podporili európske štátne dlhopisy. Výrazná volatilita na trhu s firemnými dlhopismi tiež podnietila investorov na presun ku kvalite, z ktorých profitoval azyl trhu so štátnymi dlhopismi.

Fondy Pioneer – Európske dlhopisy začali tento mesiac na neutrálnej pozícii v porovnaní s benčmarkom, ale uprostred mája sme otvorili taktickú dlhú duračnú pozíciu voči benčmarku. Otvorili sme túto pozíciu, lebo sme očakávali, že bude v krátkej dobe pokračovať dobrá výkonnosť európskych štátnych dlhopisov, k čomu vedú obavy trhu z potenciálneho spomalenia tempa globálneho rastu. Taktická dlhá pozícia sa ukázala ako priaznivá pre relatívne výnosy.

V máji sme si držali približne 3% aktív portfólia vo firemných dlhopisoch s vysokým ratingom. Zameriavali sme sa na emitentov s nízkym rizikom a dobrým postavením v odvetví ako sú financie, ktorých výkon počas nedávneho poklesu na trhu prevýšil iné oblasti trhu. V priebehu nadchádzajúcich mesiacov očakávame, že marže na firemných cenných dlhopisoch sa budú rozširovať. Avšak pri súčasných podmienkach firemné cenné papiere naďalej ponúkajú ďalšie výnosy v porovnaní so štátnymi dlhopismi.

Taktiež sme si držali približne 16% portfólia vo vysoko kvalitných agentúrnych a nadnárodných dlhopisoch, ktoré ponúkajú zhodnotenie pri porovnaní so štátnymi dlhopismi. Z hľadiska angažovanosti v menách sme si držali mierne preváženú pozíciu voči švédskej korune.

Zhodnotenie európskych štátnych dlhopisov je nákladné a naďalej zastávame opatrný postoj ku smerovaniu výnosov zo štátnych dlhopisov. V tejto chvíli si myslíme, že na trhu sa pravdepodobne bude obchodovať v pekne tesnom rozpätí.