Amundi Funds II - Euro Bond
December 2003

Európske štátne dlhopisy sa v priebehu tohto štvrťroka oslabili, keď európske a celosvetové makroekonomické údaje, ktoré boli lepšie ako sa očakávalo, znížili dopyt po nízko rizikových cenných papieroch s pevným výnosom.

Počas štvrťroka sme znížili našu duráciu, ale udržali sme si mierne dlhšiu duráciu v porovnaní s benčmarkom. Táto relatívna pozícia sa zakladala na našom stanovisku, že európske štátne dlhopisy ponúkajú v blízkej budúcnosti nejaké zhodnotenie v prostredí miernej inflácie a úrokových sadzieb, ktoré sú nastavené tak, aby ostali v udržateľnom období nízke. Naša dlhšia duračná pozícia mierne oslabila relatívnu výkonnosť. Na výnosovej krivke naďalej zaznamenávame hodnoty pri krátkodobejších dlhopisoch, lebo očakávanie investorov, že sa zvýšia úrokové sadzby sú nadmierne. Udržujeme si angažovanosť vo vysokokvalitných firemných dlhopisoch investičného stupňa vo výške približne 6% z portfólia. Výkonnosť trhu s firemnými dlhopismi sa po čas tohto obdobia poriadne zvýšila čo bolo prospešné výkonnosti. Počas štvrťroka sme si udržali preváženú angažovanosť voči švédskym dlhopisom.

Naďalej si myslíme, že zhodnotenie európskych štátnych dlhopisov nie je v blízkej budúcnosti výrazne vysoké. Európska centrálna banka (ECB) nebude ochotná sprísniť menovú politiku v situácii skromného nárastu a ďalších problémov, ktoré sa objavujú so silnejúcim eurom. Avšak európske dlhopisy sú stále citlivé na ďalšie negatívne činitele. S pokračujúcim oživením ekonomiky na celom svete budú kľúčovými činiteľmi na trhu v roku 2004 špekulácie investorov o načasovaní a veľkosti zvyšovania úrokových sadzieb centrálnymi bankami.