Amundi Funds II - Euro Bond
November 2003

Európske štátne dlhopisy sa počas novembra oslabili, lebo makroekonomické údaje, ktoré boli lepšie ako sa očakávalo, znížili dopyt po cenných papieroch s pevným výnosom a s nízkym rizikom.

V priebehu mesiaca sme mierne znížili relatívnu duráciu, ale držali sme si dlhú duráciu voči benchmarku. Vyplývalo to z nášho stanoviska, že európske štátne dlhopisy ponúkajú nejaké zhodnotenie uprostred miernej inflácie a úrokových sadzieb, ktoré sú nastavené tak, že ostanú nižšie po dlhšiu dobu v porovnaní s trhovým ocenením. Naďalej uprednostňujeme hlavne dlhopisy s kratšou dobou splatnosti. V priebehu novembra sme si podržali angažovanosť voči vysokokvalitným firemným dlhopisom investičného stupňa, a to na úrovni 6% portfólia. Výkonnosť na trhu firemných dlhopisov v priebehu mesiaca značne zaostala. V rámci alokácie mien sme si držali neutrálnu pozíciu u švédskej koruny, ale držali sme si preváženú pozíciu voči švédskym dlhopisom.

Naďalej si myslíme, že zhodnotenie európskych štátnych dlhopisov nebude v blízkej dobre výrazné. Európska centrálna banka sa odmietavo stavia k sprísneniu monetárnej politiky v prostredí skromného rastu a ďalších ťažkostí, ktoré spôsobuje silnejúce euro. Avšak európske štátne dlhopisy sú stále citlivé na ďalšie negatívne činitele. Popri globálnom oživení hospodárstva budú kľúčovými faktormi v priebehu blížiaceho sa roku špekulácie investorov týkajúce sa načasovania a stupňa zvýšenia úrokových sadzieb centrálnymi bankami.