Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
Apríl 2008

Ako trhy poznamenala od začiatku roka volatilita, akcie z rozvíjajúcich sa trhov uzavreli apríl v podstate bez zmeny, ktorý bol viac menej v súlade s indexom S&P 500 Index alebo MSCI World Index. Avšak nebol z neho dojem, že bol bez zmeny. Prudké mesačné poklesy nasledovali mesačným nárastom. Relatívne nízke marže na globálnych úverových trhoch a zverejnené dobré tržby priniesli v apríli ďalšie oživenie, pri ktorom index MSCI Emerging Markets počas obdobia vzrástol.

Pioneer Funds - Emerging Markets Equity počas štvrťroka mal nižší výkon ako benčmark. Stále trvajúce preváženie v Brazílii, kde trhu sa dostalo podpory aj od Standard & Poor´s, ktorý zvýšil rating štátneho dlhu krajiny do investičného pásma, čo napomohlo výkonnosti. Kým trh ako celok ukončil, naše akcie získali 20%, posilnili z podielov v maloobchodnej sieti Lojas Renner a reťazcu káblovej televízie Net Servicios. Vysoká domáca spotreba v Rusku tiež posilňovala výnosy portfólia. Podiely u maloobchodného predajcu X-5 Retail Group a u výrobcu mliečnych výrobkov Wimm Bill Dann počas obdobia stúpli.

Výkon čiastočne oslabili podiely v Indii, kde stavebný gigant Larsen & Toubro nesplnil očakávania tržieb, z dôvodu derivátov, ktoré stratili príťažlivosť a viedli k poklesu akcií. Zatiaľ sme odpredali akcie z Indonézie, v súlade s trhom, ako sa znovuobjavili obavy rasti cien benzínu a nových inflačných tlakov.

V nasledujúcich mesiacoch na rozvíjajúcich sa trhoch ďalej očakávame volatilitu, ale veríme, že zhodnotenie a vyhliadky rastu našich podielov ponúkajú lákavé investičné príležitosti.