Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
Január 2009

Vývoj cien akcií počas januára nesplnil očakávania najmä v dôsledku volatility na svetových trhoch, ktorú spôsobili obavy z nižšieho rastu. Napriek tomu Pioneer Funds – Emerging Europe and Mediterranean Equity dosiahol v tomto období lepší výsledok než benchmark, a to najmä vďaka prezieravým rozhodnutiam v oblasti výberu akcií.

Fondu pomohla aj väčšia váha priradená tureckej spoločnosti BIM Birlesik Magazalar, ktorá sa zaoberá maloobchodným predajom potravín. Ceny akcií spoločnosti vzrástli potom ako spoločnosť oznámila plán otvorenia niekoľkých nových obchodov. Spoločnosť Turk Telekomunikasyon, ktorá je najväčším poskytovateľom telekomunikačných služieb prostredníctvom pevných sietí v Turecku taktiež výrazne prispela k pozitívnemu vývoju fondu ohlásením expanzívnych plánov a dosiahnutím vyššieho podielu na trhu. Okrem tureckých spoločností zaznamenala pozitívny vývoj aj spoločnosť Peter Hambro Mining so sídlom vo Veľkej Británii. Spoločnosť sa zaoberá ťažbou zlata v Rusku. V roku 2008 dosiahla spoločnosť dramatický rast výkonov a ohlásila optimistický výhľad na rok 2009. Výnosy pozitívne ovplyvnila nižšia váha pre krajiny ako je Maďarsko alebo Poľsko. Z hľadiska jednotlivých sektorov mala pozitívny vplyv na vývoj fondu nižšia váha priradená finančnému sektoru.

Geografické členenie poukazuje na negatívny vplyv Ruska na výkonnosť fondu. Vyššia váha pre Rusko utlmila pozitívny vývoj akcií plynárenských spoločností Lukoil a Novatek. Ukázalo sa, že vybrané akcie z ostatných sektorov takisto nepriniesli žiaduce výsledky. Spoločnosť Comstar United Telesystems, ktorá poskytuje telekomunikačné služby, ohlásila zníženie odhadu ceny akcií, čo výrazne stlačilo výkonnosť fondu smerom nadol. Ani spoločnosť Lenenergo pôsobiaca v energetickom priemysle nesplnila očakávania, keď v decembri ohlásila zníženie rozpočtu vzhľadom na ťažkosti so získavaním úverov. V januári zaznamenala oslabenie aj liehovarnícka spoločnosť Synergy.

Domnievame sa, že tohtoročný rast svetovej ekonomiky bude mierny. V roku 2010 však môže dôjsť k jeho oživeniu. Zostávame optimistickí aj vo vzťahu k ruským spoločnostiam pôsobiacim v ropnom a plynárenskom sektore. Predpokladáme, že očakávané zmeny domácich cien plynu a úpravy daňového systému v Rusku by mohli podporiť ziskovosť týchto spoločností. Ďalšie znehodnocovanie ruskej meny môže zase pomôcť exportérom surovín.