Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
Júl 2005

Východoeurópske akciové trhy vykázali v júli solídne výnosy spôsobené silnou výkonnosťou v Maďarsku, Rusku a Turecku. Ruský akciový trh profitoval z pretrvávajúcej vysokej ceny ropy a komodít a silného investorského dopytu po počiatočnej verejnej ponuke. Špekulácie investorov o zmenách daňového režimu, ktorý riadi ropný priemysel a pokroku v privatizácii telekomunikácií tiež poskytli istú podporu trhu. Turecké akcie podali lepší výkon vďaka optimistickému makroekonomickému svedectvu a investorským očakávaniam, že prístupové rokovania medzi Tureckom a EÚ budú zahájené bezodkladne v októbri napriek negatívnemu politickému postoju Francúzska. Egyptský akciový trh sa v júli zastavil po veľmi silnej výkonnosti v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka a akcie v Izraeli ožili po nedávnej slabšej výkonnosti.

Fondy Pioneer – Východoeurópske akciové podali v júli výkon v súlade so svojim benčmarkom. Silný výber akcií bol hlavným faktorom relatívnych výnosov, kým prevážená angažovanosť v Egypte trochu vyvážila dobré výsledky. Najmä náš výber akcií v Maďarsku, Izraeli a Poľsku podal lepší výkon. V Maďarsku naša angažovanosť v MOL Magyar podala lepší výkon, pričom prevážené pozície v PKN a KGHM v Poľsku zvýšili výkonnosť nášho portfólia.

Z hľadiska činnosti portfólia v priebehu mesiaca, zvýšili sme našu peňažnú pozíciu v očakávaní možnej korekcie na východoeurópskych akciových trhoch a ako dôsledok nedávneho veľmi silného výkonu regiónu. Tiež sme zvýšili našu angažovanosť v Rusku a zúčastnili sme sa na počiatočnej verejnej ponuke BIM (turecký malopredajca) a Novatek (ruská spoločnosť na prieskum ropy).

Do budúcnosti sektor liečiv a biotechnológie a bankový sektor sú kľúčovými podváženými pozíciami. Naše portfólio je prevážené v sektoroch energií a energetiky a plynárenstva, kde predovšetkým vidíme presvedčivé príležitosti.

Naďalej vidíme dlhodobú hodnotu vo vznikajúcom európskom regióne a regióne Stredného východu. Avšak kolísavosť pravdepodobne ostane hlavnou vlastnosťou vyvíjajúcich sa trhov regiónu, spôsobovaná globálnymi ako aj regionálnymi neistotami a globálnymi trendmi likvidity.