Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
September 2003

Počas štvrťroka zaznamenali východoeurópske akcie solídne zisky. Dobrá výkonosť regiónu bola podporená vysokými úrovňami likvidity investorov a nižšej nechuti riskovať.

Naša nadvážená angažovanosť v Rusku bola počas obdobia pozitívna. Ruský trh najskôr strácal pôdu kvôli realizácii zisku, ale mocne sa vzchopil v poslednej časti štvrťroka. Ruské naftové akcie naďalej mali dobrú výkonnosť, z čoho profitovali portfóliové výnosy. Izraelský trh oslabil počas štvrťroka, nakoľko investori si zvolili konsolidáciu nedávnych silných ziskov. Dôsledkom toho naša podvážená angažovanosť na tomto trhu priniesla prospech výkonnosti portfólia. Úspešný výber akcií v Turecku tiež prispel pozitívne k relatívnej výkonnosti. Istý prospech sme mali z našej angažovanosti na tomto trhu po jeho silnom vzchopení sa. Ostávame však podvážení a udržiavame si pozitívne vyhliadky na turecký trh kvôli jeho zlepšujúcemu sa hospodárskemu a politickému prostrediu. Naša podvážená angažovanosť v Maďarsku a Českej republike ubrala z relatívneho výkonu. Zatiaľ čo naďalej dbáme na riziko vyhliadok rasu na týchto trhoch, zvýšili sme našu angažovanosť v strednej Európe, keďže trhy naďalej profitujú dôsledkom silnej investorskej likvidity.

Akciové trhy vo východnej Európe sú naďalej podporované podmanivým ohodnotením a predstavujú ďalej rastúci potenciál v kontexte zlepšujúceho sa ekonomického prostredia. Dávame však pozor na krátkodobé slabiny na niektorých trhoch, keďže investori budú chcieť konsolidovať svoje nedávne silné zisky.