Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
December 2008

Celoročným aj štvrťročným výnosom najviac pomohlo podváženie a výber akcií v sektore financií. Podváženie bánk peňažných centier a investičných bánk pomohlo relatívnej výkonnosti a vedeli sme nájsť atraktívne investície v skupinách ako je poistenie majetku a úrazové poistenie.

Najväčším uberateľom z výnosov Pioneer Funds – U.S. Pioneer Funds za štvrtý štvrťrok aj za rok bol výber akcií v sektore materiálov, kde sme sa sústredili na ťažobný priemysel, nesprávne si mysliac, že ceny komodít a obchodné podmienky by sa mohli stabilizovať po slabom výkone v treťom štvrťroku. Najväčším jednotlivým znižovateľom výkonnosti za štvrťrok aj za rok bola ťažobná spoločnosť Rio Tinto, ktorá prudko klesla vo štvrtom štvrťroku, keď BHP Billiton stiahol svoju ponuku na prevzatie.

Výber akcií v energiách (najmä to, že sme nevybrali tých s najväčšími stratami) a v priemysle (najmä vlastniacich železnice) tiež prispeli k štvrťročným a celoročným výnosom, kým výber v spotrebiteľských sektoroch tiež ubral z výkonnosti.

Zdá sa, že rastie zhodný názor, že ekonomika USA sa ustáli a začne opäť rásť v roku 2009. Neoponovali by sme tomuto názoru, ale sme tiež presvedčení, že časový rámec nie je istý. Obdobne ostávame obozretní v našom výhľade trhu, domnievajúc sa, že pre trh bude ťažké rozbehnúť trvalé oživenie pokiaľ nebudú hospodárske vyhliadky jasnejšie. I keď nie sme pesimistickí ohľadne vývoja kurzu akcií, schopnosť firiem prekonať hospodársky pokles ostáva jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré berieme do úvahy pri výbere akcií.

Naďalej máme podindexovú angažovanosť v sektore financií, najmä nezdôrazňovaním bánk peňažných centier a firiem z Wall Street, kvôli bilančným rizikám a obavám, že ich sila tvorby zisku sa neustále zhoršovala. Ostávame podvážení v energiách, ale výrazne nižšie ceny zvyšujú dlhodobú investičnú príťažlivosť sektora.