Homepage    O nás vo svete    Vyhľadávanie    Kontakt
  
 
 

Aktuálne ceny vybraných fondov

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies
18.1.2019 67,38 € 0,2529%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity
18.1.2019 6,71 € 0,2990%
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
18.1.2019 76,45 € 0,0654%
Amundi Funds II - Euro Bond
18.1.2019 9,93 €  
Amundi Funds II - Euro Corporate Short - Term
18.1.2019 57,62 € 0,1739%
Amundi Funds II - Euro Short-Term
18.1.2019 6,02 €  
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volatility
18.1.2019 42,16 € 0,1663%
Amundi Funds II - Global Ecology
18.1.2019 254,25 € 1,2021%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select
18.1.2019 95,67 € 1,6901%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
18.1.2019 9,74 € 1,2474%
Amundi S.F. - EUR Commodities
18.1.2019 22,80 € 0,2198%
Nastavenie...

Profily predstaviteľov skupiny Pioneer Investments
Mgr. Roman Pospíšil, MBA

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Pioneer Asset Management, a.s
predseda predstavenstva spoločnosti Pioneer investičná spoločnosť, a.s.

Roman Pospíšil (*1961) patrí k popredným odborníkom v oblasti kolektívneho investovania v Českej republike. Po štúdiu matematiky a fyziky na Pedagogickej fakulte v Českých Budejoviciach a krátkom pôsobení na pozícii výskumného pracovníka v odbore fyziky plazmy, vstúpil v roku 1991 do odboru finančníctva.

Zmena profesnej orientácie bola priebežne sprevádzaná štúdiom na MBA (Master of Business Administration), napokon na Graduate School of Banking Colorado, USA a kurzy v Barclays Bank.

V bankovej sfére zastával najrôznejšie vedúce pozície a to mu umožnilo poznať ako prevádzkovú stránku komerčného bankovníctva, tak investičnú špecializáciu.

V roku 1999 sa stal predsedom predstavenstva a riaditeľom spoločnosti IKS KB, a.s.

Potvrdením jeho úspešného pôsobenia vo sfére kolektívneho investovania sa stalo jeho dlhoročné členstvo v predsedníctve Únie investičných spoločností ČR (neskôr AFAM - Asociácia fondov a asset managementu). Po zlúčení asociácie AFAM s Asociáciou pre kapitálový trh (AKAT) v januári 2008 sa Roman Pospíšil stal členom Výkonného výboru novo vzniknutej Asociácie pre kapitálový trh (AKAT) a rovnako bol zvolený do Rady riaditeľov. Vo februári 2008 zároveň ako gestor prevzal záštitu nad odbornou Sekciou kolektívneho investovania AKAT.

Pozíciu v Pioneer Investments prijal Roman Pospíšil v roku 2001. Začal sa tu venovať prevažne budovaniu a expanzii aktivít divízie New Europe na trhoch v Bulharsku a Chorvátsku.

V marci roku 2003 bol menovaný za generálneho riaditeľa Pioneer českej investičnej spoločnosti, a.s. (dnes Pioneer investičná spoločnosť, a.s. ), následne sa stal tiež predsedom predstavenstva tejto spoločnosti. V súčasnosti je predsedom predstavenstva Pioneer investičnej spoločnosti, a.s. a zároveň predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti Pioneer Asset Management, a.s.

Roman Pospíšil je dynamickým vrcholovým manažérom s detailnou znalosťou operačných procesov sféry, v ktorej pôsobí, a pochopením pre makro procesy ekonomík a dynamiku trhu úspor i investícií. V roku 2003 bol poverený manažérskym vedením procesu integrácie investičných aktivít skupiny Pioneer Investments v Českej republike a súčasne vedením nástupnickej investičnej spoločnosti.

Roman Pospíšil je ženatý a má dve deti. Medzi jeho záľuby patrí šport a obzvlášť golf.

Ing. Miroslav Ovčarik

Country manager

Miroslav Ovčarik (*1973) zastáva od augusta 2007 úlohu Country Managera pre skupinu Pioneer Investments v SR.

Do skupiny Pioneer Investments v prišiel marci 2007 na pozíciu Regional Sales Managera, zo spoločnosti Mercuri International, s.r.o., kde zastával funkciu konzultanta najmä pre finančný segment. Okrem iného sa podieľal na príprave, vedení a realizácii rozvojových projektov, analýz a tréningových programov.

Významné pracovné skúsenosti získal na Ministerstve financií SR, kde sa ako odborný referent na odbore kapitálového trhu venoval riadeniu projektov PHARE zameraných na tvorbu zákonov v rámci kapitálového a finančného trhu.

Miroslav Ovčarik vyštudoval Ekonomickú fakultu UMB v Banskej Bystrici, odbor Ekonomika a riadenie malých a stredných podnikov. Je absolventom Jazykovej školy MV ČSFR, kde študoval anglický jazyk. Svoje vedomosti si prehĺbil tréningovým programom v Belgickej bankovej akadémii v Bruseli a školením „Investment Management Master Class“ v Českej finančnej akadémii.

Je ženatý má syna a dcéru. Hovorí anglicky a rusky. Medzi jeho záľuby patrí šport, cestovanie a predovšetkým rodina.
Mgr. Mario Mokoš

Regional sales manager

Mario Mokoš (*1971) pôsobí od januára 2009 vo funkcii manažéra pre predaj a distribúciu investičnej skupiny Pioneer Investments v SR.

Do skupiny Pioneer Investments v SR prišiel z banky Istrobanka, a.s., kde zastával pozíciu vedúceho oddelenia hypotekárnych úverov a okrem iného sa podieľal aj na navrhovaní nových úverových produktov pre retailových klientov.

Mario Mokoš vyštudoval v Bratislave Fakultu telesnej výchovy a športu a Akadémiu vzdelávania so zameraním na Bankovníctvo a interpersonálnu komunikáciu. V rámci skupiny Pioneer Investments v SR posilnil tím pod vedením Country Managera Miroslava Ovčarika.

Mario Mokoš má dlhoročné skúsenosti z oblasti predaja v bankovníctve, kde pôsobil od roku 1996. Zastával celú radu pozícií v popredných spoločnostiach ako sú Tatra banka, VOLKSBANK Slovensko, Société Générale a Wüstenrot Stavebná sporitelňa. V minulosti tiež pôsobil ako nezávislý finančný sprostredkovateľ.

Hovorí nemecky, anglicky, maďarsky a rusky. Medzi jeho záľuby patrí predovšetkým literatúra, cestovanie a šport (golf, windsurfing, snowboarding).

Ing. Petr Šimčák, CFA

riaditeľ obchodu
člen predstavenstva spoločnosti Pioneer Asset Management, a.s.

Petr Šimčák(*1973) patrí k popredným odborníkom v oblasti investovania a financií v Českej republike. Širokej verejnosti je známy ako publicista v odbore investícií.

Absolvoval Masarykovu univerzitu v Brne, odbor Finančné podnikanie (1996) a psychológia (2015). V priebehu rokov 1997 – 2014 ďalej absolvoval rad prestížnych vzdelávacích kurzov, vrátane školení Euromoney training v Paríži, či kurzov Českej finančnej akadémie, a to v odbore Portfólio managementu, Risk managementu, Alokácie aktív, Behaviorálnych financií,Analýzy dlhopisov, akcií a derivátov. V roku 2006 získal certifikát CFA (Charted Financial Analyst).

V brnenskej spoločnosti MONECO, s.r.o. pôsobil ako zástupca šéfredaktora popredného časopisu pre investorov FOND SHOP a ako investičný konzultant. V tomto období zaujal odbornú verejnosť tak analýzami investičných produktov a investičných stratégií, ako aj schopnosťou účinne popularizovať odborné problémy, bez toho, aby bola akokoľvek znížená vysoká profesionálna úroveň riešenia problémov. Počas pôsobenia v Monecu sa presadil do úzkeho okruhu odborníkov, ktorých názory často citovali centrálne médiá.

V roku 2004 prijal pozíciu vo vedení spoločnosti Pioneer Asset Management, a.s. Do júna roku 2007 pôsobil vo funkcii riaditeľa pre vývoj produktov a distribúciu pre privátnu klientelu. V súčasnej dobe zastáva pozíciu riaditeľa obchodu so zameraním na oblasť bánk a inštitucionálnych klientov. Rovnako je členom predstavenstva spoločnosti Pioneer Asset Management, a.s. Od roku 2014 je členom správnej rady Nadácie Charty 77.

Je ženatý, má dve deti a vo voľnom čase rád športuje, pije zelený čaj a sleduje Khan Academy. K ďalším jeho koníčkom patrí čítanie a muzikály.

Petr Zajíc

Senior Portfolio Manager, Pioneer Investments Austria GmbH
člen predstavenstva spoločnosti Pioneer Asset Management, a.s.

Petr Zajíc (*1971) po absolvovaní maklérskych skúšok v ČR a odborných školeniach v Kanade, vstúpil do oblasti financií.

Zastával celú radu pozícií v popredných spoločnostiach - v Československej obchodnej banke, a.s., v Expandia Finance, v Patria Finance a v Conseq Finance. Postupne sa špecializoval na portfólio management. Je odborníkom na celý rozsah inštrumentov kapitálového trhu. Ním riadené portfóliá sa pohybovali v rozsahu desiatok miliónov.

V máji roku 2002 prijal pozíciu v Pioneer Investments ČR ako portfólio manažér Pioneer – dynamický fond. V súčasnej dobe zároveň zastáva pozíciu v predstavenstve spoločnosti Pioneer Asset Management, a. s.

V roku 2005 bol menovaný za riaditeľa úseku investícií Pioneer Investments ČR. Zodpovedá za riadenie úseku investícií a podielových fondov obhospodarovaných Pioneer investičnou spoločnosťou, a.s.

V januári roku 2009 sa stal členom tímu portfólio manažérov vo Viedni, kde je zodpovedný za riadenie balancovaných a akciových stratégií v rámci Českej rodiny fondov Pioneer a za rakúske fondy so zameraním na Východnú Európu.

Petr Zajíc hovorí anglicky, rusky a pasívne komunikuje v nemčine. Medzi jeho záľuby patrí golf, lyžovanie a hokej.

Ing. Dana Kryńska

riaditeľka Marketingu a PR

Dana Kryńska (*1976) pracuje ako riaditeľka Marketingu a PR a do Pioneer Investments ČR prešla v roku 2007 z PR agentúry Stance Communications, kde pracovala ako Account Director pre finančných klientov.

V rokoch 2004 – 2006 pôsobila v PR agentúre Crest Communications ako Account Manager, taktiež so zameraním na finančnú klientelu. Behom materskej dovolenky (2001 – 2004) sa externe venovala marketingu a PR. V rokoch 1999 a 2000 mala na starosti PR v divízii Finančné trhy Komerčnej banky. Bohaté skúsenosti z odboru čerpala i v Európskej banke pre obnovu a rozvoj - EBRD (1996 – 1999).

Dana Kryńska vyštudovala Ekonomickú akadémiu so zameraním na zahraničný obchod. Je absolventkou London School of Public Relations a Vysokej školy finančnej a správnej,odbor Marketingová komunikácia.

Je vydatá a má 2 dcéry. Hovorí anglicky a nemecky. Marketing, PR a ďalšie sebavzdelávanie sa v tejto oblasti patrí zároveň medzi jej najväčšie záľuby. K ďalším koníčkom patrí predovšetkým šport (golf, lyžovanie, fitnes, cyklistika) a čítanie psychoanalytickej literatúry.

Ing. Milan Šauer

riaditeľ distribúcie

Milan Šauer (* 1975) pôsobí v skupine Pioneer Investments od júna 2007 ako manažér obchodu a distribúcie so zameraním na bankové siete, predovšetkým UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.. Od 1.8.2014 sa jeho kompetencie rozšírili o riadenie predaja prostredníctvom externých sietí finančných sprostredkovateľov.

V rokoch 2005 - 2007 bol zamestnaný v ING Životnej poisťovni, kde zastával pozíciu Sales Managera.

Milan Šauer vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe.

Hovorí po česky a anglicky. Medzi jeho záujmy patrí predovšetkým šport, čítanie a cestovanie.

Ing. Roman Dvořák

analytik trhov a produktov

Roman Dvořák (*1976) prešiel do Pioneer Investments v ČR v roku 2004 zo spoločnosti Moneco, kde pôsobil ako investičný poradca a redaktor časopisu Fond Shop. V rokoch 2004 – 2005 pôsobil na seniorskej pozícii obchodného špecialistu. V súčasnej dobe pracuje ako produktový analytik a analytik trhu.

Roman Dvořák vyštudoval Provozně ekonomickú fakultu MZLU v Brne. Je absolventom špeciálnych kurzov z oblasti investičných produktov - „Investment Management“ a „Hedge Funds for the Advanced Financial Professional“.

Jeho články a komentáre sú pravidelne publikované v renomovaných médiách, ako je napr. Právo, Ekonom, E15 Euro, Investujeme.cz, Finmag, Hospodářské noviny. Taktiež spolupracuje s ekonomickou redakciou Českej televízie (Investorský magazín, Ekonomika ČT24, Události)

Hovorí anglicky a taliansky. Medzi jeho najväčšie záľuby patrí počúvanie filmovej hudby, finančná história a písanie odborných článkov na ekonomické témy.