Komentár k situácii na finančných trhoch

Globálny pohľad

Akciové trhy prešli minulý týždeň výraznou korekciou. Hodnota akciových indexov sa v Spojených štátoch prepadla v priebehu stredy a štvrtka o 5% a za týždeň americké trhy stratili 4%. Situácia na ostatných trhoch bola podobná a napríklad európske akcie oslabili v týždňovej bilancií o 4%.

Vo veľa smeroch je aktuálna korekcia veľmi podobná tej zo začiatku februára tohto roku. Trhy po dosiahnutí svojich historických maxím v priebehu niekoľkých dní prepadli o takmer 10%. Po niekoľkých mesiacoch sa však trhy opäť vrátili na svoje maximá. V septembri predpovedalo veľa analytikov a investorov, že trh je do značnej miery prehriaty.

Dôvody aktuálneho prepadu vidíme v neistote, ktorá sa týka obchodných ciel, zahraničnej politiky a zvyšovania úrokových sadzieb prevažne v Spojených štátoch, ale aj v ďalších ekonomikách, ako napríklad v Kanade.

Ako teda čeliť aktuálnej situácií?

Naďalej sa spoliehať na diverzifikáciu svojho portfólia, zamerať sa na kvalitné a likvidné dlhopisy a v prípade akcií vyhľadávať prevažne kvalitné hodnotové spoločnosti namiesto tých rastových, ktoré majú na jednej strane väčší potenciál rásť, ale na strane druhej je výraznejšia tendencia k prepadu počas korekcie.

V tejto súvislosti treba dodať, že naše akciové dividendové stratégie, ktoré uprednostňujú práve kvalitné hodnotové tituly so zaujímavou dividendou, boli zasiahnuté súčasným poklesom v menšej miere ako celý akciový trh.

Celkovo predpokladáme, že aktuálna zmena nálady na trhu je skôr akousi korekciou než začiatkom dlhodobo klesajúceho trhu.