Reklamná kampaň Amundi a Partners SK

Dravá investícia s ochranou - Gepard s helmou

Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. spoločne so svojím distribučným partnerom Partners Group SK uvádza na Slovensku reklamnú kampaň, ktorá predstavuje nový investičný produkt - fond Amundi Funds Protect 90. Fond je výnimočný garanciou, ktorá zaručuje, že hodnota kurzu fondu nikdy neklesne pod úroveň 90% najvyššej dosiahnutej hodnoty aktív. Úroveň garancie investícia sa tak za predpokladu rastu trhov v čase neustále zvyšuje.
Na vizuálu kampane je hlavným motívom gepard s nasadenou prilbou, čo symbolizuje ako dravosť investície (fond má potenciál generovať zaujímavý výnos), tak i ochranu. Investor získava neustálu ochranou v podobe 90% garancia spoločnosti Amundi.
Hlavnými komunikačnými kanálmi kampane sú rádiá a OOH plochy. V rádiách (konkrétne na staniciach Expres a Fun) beží kampaň od 15. do 31. mája. Na OOH plochách (bigboardov) bude kampaň k videniu v Bratislave, Žiline a Košiciach po celý jún.
Podrobnosti o fonde najadete tu.
Disclaimer:
Garantujeme, že hodnota investice nikdy nepoklesne pod úroveň 90% nejvyšší dosažené čisté hodnoty aktiv (kurzu podílového fondu). Minulá ani očekávaná budoucí výkonnost není spolehlivým ukazatelem skutečné budoucí výkonnosti. Hodnota investice se v důsledku negativního vývoje na trhu může snížit. Informace o výhodách a rizicích produktu jsou uvedeny ve statutu a sdělení klíčových informací na www.amundi.sk