Zmena adresy

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 14.5.2018 nás nájdete na novej adrese, v nových reprezentatívnych priestoroch aministratívneho komplexu Blumental na 4. poschodí. Je to komplex blízko Račianskeho Mýta, aj s podzemným parkovaním.

Naša nová korenšpondenčná adresa je:

Amundi Asset Management
Mýtna 48
811 07 Bratislava