AMUNDI CZECH REPUBLIC ASSET MANAGEMENT - Rozhodnutie o technickej prestávke

Predstavenstvo spoločnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. 7. 3. 2018 rozhodlo, že v dňoch 17. 3. 2018 - 23. 3. 2018 nebude z technických dôvodov možné odovzdávať pokyny týkajúce sa zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania a vykonávať pokyny týkajúce sa zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania na účet zákazníka, a to v prípade týchto produktov:
• Amundi Funds II - Euro Cash Plus,
• Amundi Funds II - Indian Equity,
• Amundi Funds II - Euro Liquidity Plus,
• Amundi Funds II - Commodity Alpha,
• Program pravidelného investovania Rytmus SK – v prípade, že je v portfóliu jeden z uvedených fondov

Úplné znenie zápisu zo zasedania predstavenstva nájdete tu.

Ďakujeme za pochopenie