Amundi výsledky roku 2017 - silný rast a splnená očakávania

V roku 2017 dosiahla skupina Amundi veľmi dobré výsledky, keď do fondov v čistom vyjadrení prišlo 71 miliárd eur. Vďaka tomu skupina spravuje aktíva vo výške 1 426 miliárd eur a prekonala tak všetky vyhlásené ciele v čase vstupu na burzu. Amundi od svojho založenia v roku 2010 už viac ako zdvojnásobila majetok, ktorý obhospodaruje svojim klientom. S 5000 zamestnancami v 37 krajinách je skupina Amundi najväčším európskym správcom majetku a patrí do desiatich najväčších celosvetovo. Naším cieľom je neustále zlepšovať služby a získavať Vašu dôveru.

Oficiálne prehľady výsledkov sú tu a tu.