Dividendové fondy Amundi v roku 2017 opäť splnili ciele! Poznáme tiež ciele na rok 2018.